Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przewiduje, że system kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r. Nowe przepisy wdrożą unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji Biuro Legislacyjne Senatu zwróciło uwagę, że w czerwcu projekt przepisów został przekazany Komisji Europejskiej do notyfikacji, w związku z czym przez trzy miesiące, do 11 września, prace legislacyjne powinny być wstrzymane.

Trzy poprawki do ustawy zgłosił przewodniczący komisji Stanisław Gawłowski (niez.). Pierwsza przewiduje, że do końca 2025 r. obowiązywałby okres przejściowy, w którym - jak powiedział - działałyby równolegle dwa systemy: nowy system kaucyjny i ten, który obecnie obowiązuje. Druga poprawka zwalnia kaucję od VAT, natomiast trzecia obniża zapisane w ustawie normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej.

Komisja poparła wszystkie trzy poprawki.

Zgodnie z ustawą, duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą musiały odbierać puste opakowania, natomiast te o mniejszej powierzchni będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

System kaucyjny będą tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje w opakowaniach. Będą powoływać operatora (podmiot reprezentujący), odpowiedzialnego za wdrożenie i prowadzenie systemu. Jak wskazano w uzasadnieniu, przepisy nie określają liczby takich podmiotów, tym samym dopuszcza się możliwość utworzenia dwóch lub więcej systemów kaucyjnych.

Jeśli przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach nie utworzą systemu lub nie osiągną wymaganych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów będą musieli zapłacić opłatę produktową.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl