Za ustawą głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Ustawa odstępuje od formuły i terminologii "mieszkania chronionego" przeznaczonego w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami na rzecz "mieszkania treningowego" i "wspomaganego" jako dwóch różnych form wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób dorosłych. Przepisy doprecyzowują także rozwiązania dot. świadczenia tzw. "usług sąsiedzkich" jako formy usług opiekuńczych.

Zgodnie z nowelizacją domy pomocy społecznej będą mogły świadczyć usługi opieki krótkoterminowej (w formie całodobowej lub dziennej) osobom, które w nich nie zamieszkują. Rozwiązanie to ma odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób zależnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Według regulacji kierownicy lub dyrektorzy domów pomocy społecznej i podmioty prowadzące placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, będą musiały prowadzić rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. Chodzi o zdarzenia dotyczące mieszkańców domu lub osób przebywających w placówce, które związane są z zagrożeniem ich życia lub zdrowia.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl