Skala wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB (w pkt. proc.)

PKB niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego.

III kw. Produkt krajowy brutto 3,6 Popyt krajowy 3,0 Spożycie ogółem 0,5 gospodarstw domowych 0,5 Spożycie publiczne 0,0 Akumulacja 2,5 na środki trwałe 0,3 środków obrotowych 2,2 Saldo obrotów z zagranicą 0,6 Wartość dodana brutto 2,8

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl