Budimex chce zainwestować w 2023 roku 100 mln zł w przejęcia spółek z zakresu zielonej energii - powiedział PAP Biznes prezes Artur Popko. Dodał, że Budimex z dużym zainteresowaniem patrzy na rynek łotewski.

ZWZ LPP będzie głosować nad programem motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających za okres od 1 lutego 2024 do 31 stycznia 2027 roku - wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołane na 30 czerwca.

CD Projekt ogłosił, że w ramach wydarzenia "Phantom Liberty Tour" - trasy promującej dodatek do gry "Cyberpunk 2077" - pokaże go na ośmiu międzynarodowych wydarzeniach gamingowych - podała spółka za pośrednictwem kont dedykowanych Cyberpunkowi w mediach społecznościowych.

Agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała Cyfrowemu Polsatowi międzynarodowy długoterminowy rating na poziomie BB z perspektywą stabilną - podała spółka w komunikacie.

Grupa Azoty rozpoczęła rozmowy z instytucjami finansowymi o odstąpieniu od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie - poinformowała spółka w komunikacie. Rozmowy są efektem ryzyka przekroczenia wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec I półrocza 2023 powyżej dopuszczonych poziomów maksymalnych.

Zakłady Azotowe Puławy, wchodzące w skład Grupy Azoty, zdecydowały o rozpoczęciu procesu uruchomienia kolejnej instalacji melaminy - Melamina II - poinformowała spółka w komunikacie.

Dwie polskie spółki, Inpost i Santander Bank Polska, dołączą do listy uczestników europejskiego indeksu Stoxx 600 - poinformowała agencja Bloomberg.

PCF Group, po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu, zdecydowała o zaoferowaniu około 3,34 mln akcji serii F po cenie 40,20 zł za akcję, czyli łączna wartość emisji wyniesie ok. 134,4 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. Oferta zostanie skierowana niemal wyłącznie do firmy Krafton.

Skonsolidowane przychody VRG w maju 2023 roku wyniosły 123,7 mln zł, co oznacza wzrost o 2,2 proc. rdr - poinformowała spółka we wstępnych szacunkach. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 499,3 mln zł i były wyższe rdr o 5,4 proc.

Przychody z gier Ten Square Games w maju wyniosły ok. 5 mln USD, czyli były na poziomie porównywalnym do kwietnia - szacuje portal Sensor Tower. Według szacunków przychody gry "Fishing Clash" wyniosły ok. 3 mln USD, tyle co w kwietniu.

Przychody z gier Huuuge Games w maju wyniosły ok. 14 mln USD, czyli podobnie jak w kwietniu - szacuje portal Sensor Tower.

Zarząd Novavis Group przyjął politykę dywidendową na lata 2023-25. Będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie stanowiącej co najmniej 50 proc. zysku netto osiągniętego w poprzednim roku obrotowym - podała spółka w komunikacie.

Console Lab rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 0,5 mln zł z zysku netto za 2022 r. na poczet wypłaty dywidendy, co daje 0,5 zł na akcję - podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.

Marcin Kubica złożył do rady nadzorczej wniosek o rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Lubawy i członkostwa w zarządzie - podała Lubawa w komunikacie. Kubica jako powód rezygnacji podał ważne powody osobiste.

Rada nadzorcza LSI Software rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie części zysku netto za 2022 rok w wysokości 0,98 mln zł na poczet wypłaty dywidendy, co daje 0,3 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Ghelamco Invest ustanowiło program emisji, w ramach którego będzie mogło emitować obligacje do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 200 mln zł - podała spółka w komunikacie.

W maju 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 22,5 mld zł, czyli o 8,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 8,6 proc. rdr do poziomu 22,2 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

GPW opracowała program, który wesprze członków giełdy w migracji do WATS - podała GPW w komunikacie prasowym. Program, w ramach którego, domy i biura maklerskie będą mogły korzystać z rabatów za wcześniejsze podłączenie się do środowiska testowego nowego systemu transakcyjnego, potrwa od XI 2023 r. do XI 2024 r.

Rada nadzorcza Rafako zdecydowała o odwołaniu Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego z funkcji prezesa - poinformowała spółka w komunikacie. Przyczyną odwołania jest utrata zaufania.

Rafako planuje emisję do 564.380 akcji w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wierzycieli spółki posiadających wierzytelności objęte układem zawartym w trybie uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu - poinformowała spółka w projektach uchwał na ZWZ, zwołanego na 29 czerwca.

Akcjonariusze Grupy Kapitałowej Immobile zdecydowali o wypłacie dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie ok. 3,77 mln zł, czyli 0,05 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

=============================================================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

=============================================================

asa/

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl