Alior Bank jest optymistycznie nastawiony na drugą połowę 2023 roku, spodziewa się dobrych wyników i liczy, że koszty ryzyka w drugiej połowie roku nie powinny przekroczyć 1,4 proc. - poinformował PAP Biznes prezes banku Grzegorz Olszewski.

Zysk netto grupy Alior Banku w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 506,1 mln zł z 216,2 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 13 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 449 mln zł.

Przeprowadzona w II kwartale emisja obligacji zaspokaja potrzeby Alior Banku w zakresie MREL na koniec 2023 roku, potrzeby w tym zakresie na 2024 rok nie przekraczają 1 mld zł - poinformował wiceprezes Tomasz Miklas.

Alior Bank spodziewa się, że III i IV kwartał 2022 roku przyniesie wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych - poinformował prezes banku Grzegorz Olszewski.

Alior Bank spodziewa się, że marża odsetkowa spadnie do poziomu poniżej 6 proc., może utrzymywać się w przedziale 5,7-5,9 proc. Kwartalny wynik z opłat i prowizji powinien być powyżej 200 mln zł - poinformował wiceprezes banku Radomir Gibała.

mBank spodziewa się, że w kolejnych kwartałach będzie osiągał zysk, odpisy na ryzyko prawne kredytów CHF w III i IV kwartale będą niższe niż w II kwartale, a niewykluczone, że także niższe niż w I kwartale, kiedy wyniosły 808 mln zł. Zainteresowanie klientów zawieraniem ugód w sprawie kredytów CHF nie spada - poinformowali w środę przedstawiciele banku.

Strata netto grupy mBanku w drugim kwartale 2023 roku wyniosła 15,5 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 229,7 mln zł zysku netto - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się 38 proc. lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że strata będzie wyższa i wyniesie 25,1 mln zł.

Łącza liczba ugód zawartych przez mBank ze swoimi klientami w sprawie kredytów hipotecznych w CHF wynosi 8.133, wszyscy aktywni kredytobiorcy otrzymali propozycje ugody - podał bank w prezentacji.

Czerwiec był dla mBanku rekordowy pod względem liczby zawartych ugód w sprawie kredytów hipotecznych w CHF, w lipcu bank zbliżył się do tego rekordu i po czerwcowym wyroku TSUE zainteresowanie klientów ugodami nie spada - poinformował wiceprezes mBanku Marek Lusztyn.

mBank podtrzymuje, że potencjał dla poprawy marży odsetkowej został wyczerpany, a ogólna jakość aktywów banku nie powinna ulec istotnemu pogorszeniu - podał bank w prezentacji, oceniając krótkoterminowe perpektywy.

Cognor nie odczuwa jeszcze ożywienia popytu na rynku budowlanym, jednak zauważa dobrą kondycję motoryzacji. Liczy, że poprawa koniunktury w segmencie budowalnym zbiegnie się z zakończeniem w październiku 2023 roku modernizacji walcowni w Krakowie - poinformował PAP Biznes w wywiadzie członek zarządu spółki, Krzysztof Zoła.

Ddodanie metagry do aplikacji "Unsolved" pozwoli uwolnić potencjał wzrostowy gry. Spółka zakończyła testy mobilnej gry RPG, a kolejne planuje w przyszłym roku - poinformował PAP Biznes prezes Artifex Mundi, Przemysław Błaszczyk.

Spółka Partners4Sky, której 75 proc. udziałów nabyła w kwietniu Grupa Unimot, zmieniła nazwę na Unimot Aviation. Będzie ona prowadziła działalność w obszarze obrotu paliwami lotniczymi pod szwajcarską marką AVIA, którą Unimot rozwija na polskim rynku od 2017 r. - poinformował Unimot w komunikacie.

Newag zawarł umowę z Cargounit o wartości 184 mln zł na dostawę dziesięciu lokomotyw elektrycznych sześcioosiowych ze spalinowym modułem dojazdowym. Dostarczenie lokomotyw nastąpi w terminach od 22 do 26,5 miesiąca od dnia zawarcia umowy - podała spółka w komunikacie.

Dobrobut, rolnicza spółka z grupy Astarty, jako pierwsza w grupie rozpoczęła siew rzepaku ozimego na sezon 2023/24. W nowym sezonie spółka zmniejsza areał przeznaczony na uprawę rzepaku o 12 proc. rdr - poinformowała Astarta w komunikacie prasowym.

Skonsolidowane przychody VRG w lipcu 2023 roku wyniosły 100,5 mln zł, co oznacza spadek o 9,2 proc. rdr - poinformowała spółka we wstępnych szacunkach. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 702,8 mln zł i były wyższe rdr o 0,9 proc.

Spółka Ultimate Games szacuje, że jej zysk netto w pierwszym półroczu 2023 roku wyniesie 2,5 mln zł, a EBIT 3 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Budimex podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na budowę obwodnicy Ciepielowa - podała spółka w komunikacie prasowym. Łączny koszt inwestycji to 109 mln zł netto.

pTAG zawarł umowę ramową ze spółką Aplikacje Krytyczne. pTAG będzie świadczył kompleksowe usługi z zakresu zapewnienia personelu informatycznego - podała w komunikacie Unima 2000, która planuje połączenie ze spółką pTAG. Łączna maksymalna wartość umowy to ok. 80,5 mln zł brutto.

=============================================================

Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl

=============================================================

asa/

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl