"Na koniec marca stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto budżetu państwa wynosi ok. 74 proc., a stan środków na rachunkach budżetowych ok. 95 mld zł" - poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza w komentarzu przekazanym PAP.

Dodał, że w kwietniu MF planuje dwa przetargi sprzedaży obligacji, z podażą uwzględniającą wpływ na rynek środków z wykupu obligacji OK0423 oraz odsetek, łącznie 24 mld zł. Wyjaśnił także, że nie planuje sprzedaży bonów skarbowych, stwierdził także, że w II kw. planowanych jest - w zależności od sytuacji rynkowej - od czterech do pięciu przetargów sprzedaży obligacji i jeden lub dwa przetargi zamiany.

"W lutym zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 12,2 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych wzrosło o 14,3 mld zł, a krajowych inwestorów pozabankowych o 3,3 mld zł, podczas gdy zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych spadło o 5,4 mld zł" - podał Sebastian Skuza.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl