Jak wyjaśnił rzecznik katowickiego oddziału Dyrekcji Marek Prusak, to kolejne inwestycje w ramach rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) na lata 2021-24, dzięki którym zyskują szczególnie niechronieni użytkownicy dróg: piesi i rowerzyści.

"Od inauguracji programu w 2021 r. podnieśliśmy poziom bezpieczeństwa już na 260 przejściach dla pieszych, a łączna wartość tych inwestycji wyniosła prawie 23 mln zł" - wskazał Prusak.

"Ogłoszony 1 sierpnia br. przetarg na realizację kolejnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach to kolejny etap programu PBID. Jego celem jest dostosowanie wszystkich przejść dla pieszych, którymi zarządza katowicki oddział GDDKiA, do oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa. Chcemy, aby prace zostały wykonane w czasie sześciu miesięcy od daty podpisania umowy" - zadeklarował Prusak.

Uściślił, że przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, projektu docelowej organizacji ruchu, wykonanie robót polegających na budowie dedykowanego oświetlenia lub oświetlenia strefy przejściowej. Wykonane zostaną również niezbędne prace brukarskie, w tym budowa dojść dla pieszych i "kostki integracyjne" na krawędziach chodników przy przejściach dla pieszych. Tam, gdzie będzie to potrzebne, modyfikowane zostanie oznakowanie.

Prace zostaną wykonane m.in. na drodze krajowej nr 1 w Kobiórze i Goczałkowicach, na DK11 w Sierakowie Śląskim, Molnej oraz Ciasnej, na DK40 w Łanach, Niewieszach i Bycinie, na DK43 w Krzepicach, Gruszewni, Libidzy i Kłobucku oraz na DK44 w Mikołowie i Bieruniu (tam w 24 miejscach).

Ponadto doświetlane będą przejścia na DK46 w 12 miejscowościach, na DK52 w 4 miejscowościach, na DK78 w Tarnowskich Górach, na DK81 w Pawłowicach, Zbytkowie, Łaziskach Górnych, Drogomyślu, Ochabach, Mikołowie, Orzeszu i Bąkowie, na DK91, w Witkowicach, Rędzinach, Rudnikach i Kłomnicach oraz na DK94 w Sławkowie i w Czeladzi.

Inwestycje zaplanowano też na przejściach w sąsiedztwie węzłów i zjazdów na autostradach i drogach ekspresowych: przy A1 w Zabrzu, Żorach, Świerklanach, Bełku, Bytomiu, Knurowie i Mszanie, przy A4 w Gliwicach, Rudzie Śląskiej oraz Katowicach, przy S1 w Lalikach, Wilkowicach, Łodygowicach oraz w Bielsku-Białej, przy S52 w Świętoszówce, Bielsku-Białej, Pogórzu, Cieszynie i Jasienicy oraz przy S86 w Sosnowcu i w Katowicach.

Ten przetarg GDDKiA prowadzony jest w trybie podstawowym Prawa zamówień publicznych z możliwością przeprowadzenia negocjacji przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Negocjacje nie mogą jednak prowadzić do zmiany treści szczegółowych warunków zamówienia i muszą dotyczyć wyłącznie elementów oferty, podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Kryterium oceny ofert stanowią cena (w 60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości (do 40 proc za przedłużenie jej o dwa lata. Otwarcie ofert wyznaczono na 18 sierpnia br.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl