Jak przekazał we wtorek Michał Nowak z biura prasowego GZM, cel zamawianych badań to diagnoza problemów w zakresie parkowania w miastach GZM. Po przeprowadzeniu badań inżynieryjnych i społecznych, kolejnym krokiem będzie wypracowanie rekomendacji zmierzających do zwiększenia efektywności parkowania w centrach miast.

Z danych Metropolii, pozyskanych w trakcie wcześniejszych prac nad planem mobilności wynika, że w 2018 r. prawie 45 proc. podróży na jej terenie wykonano samochodami. Parkowanie i dostępność miejsc parkingowych w centrach miast są problemem. GZM pracuje nad alternatywami w postaci Kolei Metropolitalnej czy węzłów przesiadkowych.

Powołano też Metropolitalny Zespół ds. Spójnej Polityki Parkingowej, który ma wypracować rekomendacje dotyczących polityki parkingowej. Jego członkami są samorządowcy z Chorzowa, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Tarnowskich Gór, Tychów oraz Zabrza. Są to miasta GZM z największym nasyceniem usługami.

Przedstawiciele GZM wyjaśniają, że w kontekście polityki parkingowej ma to znaczenie, ponieważ usługi są w miastach jednym z głównych celów krótkich podróży samochodem. Akcentują też, że polityka parkingowa okazała się podczas prac na Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej GZM jednym z jej istotniejszych instrumentów.

"Chodzi nie tylko o brak jednolitego systemu zarządzania, ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w miastach, ale też brak danych liczbowych na temat funkcjonowania miejsc postojowych w ich centrach. GZM w porozumieniu z gminami postanowiła zająć się więc koordynacją tematu" - wskazał odpowiedzialny za transport członek zarządu GZM Grzegorz Kwitek.

Badania, które będą podstawą do rekomendacji, obejmą 275 km dróg w ośmiu miastach: Chorzowie, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tarnowskich Górach i Zabrzu. Podobne badania wykonano w poprzednich latach w Tychach i Katowicach, które zaczęły już samodzielnie pracować nad polityką parkingową.

Badane będzie wypełnienie miejsc parkingowych - za górną granicę uznanych zostanie 85 proc. zajętości miejsc w określonym fragmencie miasta tak, aby zawsze znalazło się miejsce dla potrzebujących kierowców. Sprawdzana będzie rotacja - czyli liczba aut parkujących na jednym miejscu w ciągu doby. Analizowany będzie czas parkowania w konkretnych obszarach miast.

"Trzeba zapewnić odpowiednie priorytety: zaoferować alternatywę dla parkujących przez osiem godzin i tym samym zapewnić dostępność miejsc dla parkujących krócej. Dzięki badaniom sprawdzimy, w których miejscach występuje problem i gdzie należy podjąć odpowiednie działania" - wskazał Marcin Domański, zastępca dyrektora departamentu komunikacji i transportu GZM

Badania mają być prowadzone przy użyciu samochodu z kamerami skanującymi przestrzeń miejską oraz systemem rozpoznawania obrazów. Wskaźniki będą obliczane automatycznie. Obszar do badań wyznaczono w oparciu o doświadczenia zarządów dróg, istniejące strefy płatnego parkowania, a przede wszystkim o główne cele podróży, jak sklepy, urzędy, szkoły i szpitale.

Oprócz badań inżynierskich planowane są badania społeczne oparte o geoankiety czy bezpośrednie wywiady z mieszkańcami miast oraz przedsiębiorcami, klientami sklepów i lokali usługowych. Niektóre z tych badań mają być powtarzane po wprowadzeniu ew. regulacji, aby sprawdzić, czy dostępność miejsc parkingowych poprawiła się.

GZM wskazuje, że obecne działania Metropolitalnego Zespołu ds. Spójnej Polityki Parkingowej są kontynuacją ubiegłorocznej Metropolitalnej Szkoły Prototypowania w Tychach, w której - pod kątem wypracowania rekomendacji do polityki parkingowej dla tego miasta - przetestowano oba rodzaje badań. Zespół poszerzono o pozostałe duże miasta GZM, które teraz też dostaną rekomendacje.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl