"Rozpoczęcie prac wiertniczych stanowi zwieńczenie wieloletnich starań w poszukiwaniu ciepłych i leczniczych źródeł geotermalnych. Już wkrótce przekonamy się, czy tu w Grodźcu, ziemia Śląska Cieszyńskiego podzieli się z nami swoimi skarbami i będziemy mogli je wykorzystać do rozwoju naszej gminy" - powiedział cytowany w komunikacie wójt Janusz Pierzyna.

Służby prasowe gminy podały, że prace zajmą najbliższe miesiące. Odwiert, który ma mieć głębokość około 2 km, wykona firma Exalo Drilling z Piły. Ma ona też opracować dokumentację wiertniczą.

"Bazując na uzyskanych danych z badań geofizycznych i wykonanych testach w otworze, a także na wynikach badań laboratoryjnych z uzyskanych rdzeni wiertniczych i próbek, zostanie opracowana przez inżyniera kontraktu dokumentacja hydrogeologiczna" - zakomunikowano.

Jak podał wójt Janusz Pierzyna, kompletne badania i analizy umożliwią starania o zatwierdzenie zasobów wód termalnych oraz na wystąpienie o koncesję na ich eksploatację.

Firma z Piły otrzyma za wykonanie prac 14,9 mln zł. Niemal w całości zadanie finansowane jest z - pozyskanych na ten cel przez Jasienicę - pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Pierzyna wielokrotnie podkreślał w przeszłości, że na bazie źródeł geotermalnych w Grodźcu miałby powstać kompleks turystyczny, rekreacyjny i rehabilitacyjny. Jego budowę pozostawia jednak prywatnym inwestorom. Możliwe, że geotermię będzie można wykorzystywać do ocieplania domów. Z analiz, którymi dysponuje samorząd, wynika iż na terenie Grodźca może znajdować się złoże wód geotermalnych o największym potencjale wykorzystania gospodarczego. Jego temperatura może wynosić między 70 - 90 st. C.

Pomysł Jasienickiego Kurortu Zamkowego powstał w 2017 r. i został wpisany do rządowego przedsięwzięcia Narodowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jako program Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. Sercem kurortu ma się stać zamek w Grodźcu. Należy on obecnie do lokalnego przedsiębiorcy, który go odrestaurował. Na terenie około 50 ha wokół zamku powstać m.in. centrum konferencyjne i edukacyjne z zapleczem hotelowym, ośrodek spa, oranżeria oraz centrum rehabilitacji, a także infrastruktura sportowa, w tym ścieżki rowerowe i konne, trasy narciarskie i baseny. Powstać ma też dom dla weteranów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl