NBP podaje, że zanotowany wzrost wynikał z rosnących transferów od imigrantów krótkookresowych, które w IV kwartale 2022 r. wyniosły 5,5 mld zł wobec 4,6 mld zł w IV kwartale 2021 r.

W strukturze geograficznej nadal dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 4,5 mld zł. (PAP biznes)

map/ ana/

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl