Wybranie w przetargu nowego wykonawcy było konieczne po odstąpieniu od umowy z poprzednim.

Olsztyńska GDDKiA podała, że wykonawcą zadania o wartości 21 mln zł będzie firma Unibep z Bielska Podlaskiego. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Na realizację prac wybrany wykonawca robót będzie miał sześć miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego. Inwestycja obejmie dokończenie robót po odstąpieniu od umowy z poprzednim wykonawcą.

Na odcinku DK53 Rozogi - Dąbrowy zostanie wykonana m.in. nowa konstrukcja jezdni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 7 m, będą rozbudowane skrzyżowania, zbudowane chodniki, zatoka autobusowa oraz oświetlenie drogowe. Wykonawca ma na to sześć miesięcy od podpisania umowy. Do tego terminu nie wlicza się okresu zimowego, liczonego od 16 grudnia do 15 marca.

Według GDDKiA poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy. "W październiku 2022 roku odstąpiliśmy od umowy z dotychczasowym wykonawcą, firmą Ostrada z Ostrołęki, ze względu na niewystarczające zaangażowanie i postęp robót, a w ostatnich tygodniach trwania kontraktu całkowite zaprzestanie prowadzenia prac. W trakcie inwestycji wielokrotnie wzywaliśmy wykonawcę do zwiększenia zaangażowania w realizację zadania. Bezskutecznie" - przekazała GDDKiA w komunikacie.

Umowa na projekt i rozbudowę DK53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy została podpisana 4 września 2018 r. Zgodnie z aneksem nr 1 do tej umowy, zawartym 4 grudnia 2019 r., termin wykonania minął 20 lipca 2020 r. Przewidywała ona karę w wysokości 10 proc. wartości umowy netto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Informując o obecnym stanie inwestycji, GDDKiA podała, że na odcinkach pomiędzy Rozogami i Dąbrowami oraz w Dąbrowach ułożona została podbudowa bitumiczna, częściowo leży warstwa ścieralna. W Rozogach warstwa podbudowy bitumicznej jest wykonana częściowo, chodniki zrealizowane są w połowie. Obowiązuje ruch wahadłowy.

GDDKiA przekazała również, że w celu zmniejszenia utrudnień związanych z niedokończoną budową, na odcinku pomiędzy Rozogami i Dąbrowami wprowadzono nową czasową organizację ruchu, która pozwoliła na podniesienie prędkości do 70 km/h, zamiast wcześniej obowiązującej 50 km/h.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl