Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA przekazała, że inwestycja w ciągu DK15 jest piątą z ośmiu obwodnic w woj. wielkopolskim, która z dniem wydania decyzji przejdzie do fazy realizacji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

"Wydanie decyzji ZRID rozpocznie procedurę odszkodowawczą dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości, a wykonawcy umożliwi przystąpienie do prac budowlanych. Zatwierdza m.in. podziały nieruchomości oraz określa działki, które przechodzą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa" - wskazała Cieślak.

Dodała, że "wysokość odszkodowania ustali wojewoda wielkopolski w postępowaniu administracyjnym, po uzyskaniu opinii niezależnego rzeczoznawcy majątkowego (w formie operatu szacunkowego), określającej wartość nieruchomości. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania".

Inwestycję za ponad 76,2 mln zł zrealizuje konsorcjum Polimex Infrastruktura (lider) i Polimex Mostostal. Termin wykonania prac to 33 miesiące od podpisania umowy. Zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie 2025 roku.

Cieślak przypomniała, że w ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości około 6 km. Dzięki obwodnicy wyprowadzony zostanie z Koźmina Wielkopolskiego ruch tranzytowy zwiększając tym komfort życia i poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Nowa trasa odciąży też układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość dróg w samym mieście.

"Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu także pomiędzy Jarocinem i Trzebnicą, a dalej Poznaniem oraz Wrocławiem. Na tym odcinku DK15 stanowi istotne połączenie korytarzy dróg ekspresowych S5 i S11" - zaznaczyła Cieślak.

W ramach Programu w województwie wielkopolskim powstanie łącznie osiem obwodnic: Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12, Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15, Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24, Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25, Strykowa (k. Stęszewa) w ciągu drogi krajowej nr 32, Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32, oraz Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72.

Dotychczas GDDKiA zawarła umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnic Gostynia, Strykowa, Żodynia, Grzymiszewa oraz Koźmina Wielkopolskiego.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl