Z projektu wynika, że najwięcej, bo 9,66 mld zł przewidziano na wsparcie transportu i infrastruktury drogowej. Z kolei na transport i infrastrukturę kolejową zarezerwowano 8,73 mld zł, na wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu - 4,48 mld zł, na transport lotniczy i infrastrukturę lotniczą - 1,73 mld zł, a na transport morski i żeglugę śródlądową - 1,08 mld zł

Jak wskazano, pieniądze zostaną przeznaczone na zadania, przyczyniające się do modernizacji, budowy, przebudowy oraz utrzymania i ochrony infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, w tym transport drogowy, kolejowy, transport miejski, transport lotniczy, transport morski i żegluga śródlądowa oraz transport intermodalny.

"Działalność ta zorientowana jest na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej/transportowej Polski oraz budowę/modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium państwa" - dodano.

Podkreślono, że ważnym elementem polityki transportowej jest również utrzymanie, a także - tam gdzie to niezbędne - podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego oraz zapewnianie konkurencyjności i współdziałania całego sektora transportowego.

"Dodatkowo funkcja obejmuje zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie sieci komunikacyjnej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi" - podano.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl