Według wstępnych danych, w sierpniu wzrost produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 43,3 proc., w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 40,0 proc., urządzeń elektrycznych - o 23,9 proc., maszyn i urządzeń - o 16,8 proc., napojów - o 13,8 proc., wyrobów z metali - o 11,4 proc., artykułów spożywczych - o 11,3 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem 2021 roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 5,8 proc., mebli - o 2,4 proc.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl