"W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmodernizowany zostanie układ komunikacyjny miasta. Dzięki tym inwestycjom poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania w stolicy województwa zachodniopomorskiego" - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Inwestycje mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ciągłość i spójność projektowanych odcinków dróg z istniejącą siecią drogową.

Łączna długość ulic zaplanowanych do budowy lub przebudowy to prawie 5 km. Modernizacja obejmie osiem ulic w północnej części Szczecina: ul. Kredową, ul. Ostoi-Zagórskiego, ul. Urlopową, ul. Nową (budowa), ul. Andersena, ul. Wapienną oraz ul. Północną (na dwóch odcinkach).

Całkowita wartość zadania "Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych" to 60,98 mln zł.

Inwestycje realizowane w ramach tego zadania mają zostać oddane do użytku w IV kwartale 2026 r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl