Jak dodano, zakończyły się też prace związane z wykonaniem fundamentów oraz montażem części technologicznej Zespołu Zaworowo-Upustowego Łątczyn.

Spółka podała, że trwają jeszcze prace konstrukcyjno-budowlane na terenie Śluzy Odbiorczej Tłoka oraz Śluzy Nadawczej Tłoka, a także odbudowa sieci drenarskich. "Na przełomie września i października planowane jest przeprowadzenie prób wytrzymałości i szczelności nowobudowanego rurociągu. Ukończenie tych oraz innych testów pozwoli na przejście do kolejnego etapu inwestycji, czyli przygotowania gazociągu do rozruchu i napełnienia gazem" - napisano w komunikacie Energi.

Ostatnim etapem projektu będzie zwrot właścicielom działek, na których prowadzone były prace. Nastąpi to najpóźniej do końca drugiego kwartału 2024 roku.

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy Orlen w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących KSE. Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski.

"Turbina gazowa, która zainstalowana zostanie w bloku CCGT Ostrołęka, będzie mogła przejść od stanu wygaszenia do pełnej wydajności w czasie krótszym niż pół godziny. Z kolei już w trakcie pracy obciążenie turbiny może być zmniejszane bądź zwiększane w tempie 88 MW na minutę. Tak duża elastyczność pozwoli na zmniejszanie ryzyka deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z dynamicznie rozwijających się źródeł odnawialnych, zależnych w dużej mierze od warunków pogodowych" - wyjaśniła Energa.

Spółka informuje, że inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce będzie wspierać transformację energetyczną Polski, jak też strategię rozwoju Grupy Orlen. Wskazano, że koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl