Z informacji z resortu aktywów wynika, że na jednym z najbliższych posiedzeń rząd powinien zająć się projektem ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Źródło PAP nie wykluczyło, że nastąpi to już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. W wykazie prac legislacyjnych zaznaczono, że rząd przyjmie projekt w III kw. 2023 r.

Jak podano, istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy jest wprowadzenie podstawy prawnej dla udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za wybrane zobowiązania finansowe NABE, jak również wprowadzenie dodatkowych zmian koniecznych dla realizacji transformacji, która będzie polegać na nabyciu aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla od spółek z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa.

Jak poinformowano w projektowanej ustawie utworzenie NABE będzie procesem dwuetapowym. W pierwszym Skarb Państwa nabędzie od grup energetycznych z udziałem Skarbu Państwa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka. Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE GiEK, co nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GIEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować, jako NABE.

Dodano, że celem powstania NABE jest stworzenie podmiotu, który będzie stanowił narzędzie transformacji, a zarazem będzie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Utworzenie NABE ma odciążyć spółki energetyczne od śladu węglowego, uwalniając ich potencjał inwestycyjny, który będzie mógł być wykorzystany na rozwój inwestycji nisko- i zeroemisyjnych oraz sieci dystrybucyjnych.

Jak podkreślał MAP jest to też konieczne, by spółki energetyczne mogły zwiększyć pozyskiwanie finasowania na inwestycje w tym na rozwój sieci dystrybucyjnych, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania systemu w sytuacji, kiedy liczba OZE dynamicznie rośnie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl