• Do ustawy o ochronie granicy państwowej dodano zapisy o rekompensatach dla przedsiębiorców z budżetu państwa w przypadku czasowego zawieszenia ruchu na przejściu granicznym.
  • Rekompensaty będą przysługiwać osobom prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze gminy, w której położone jest zamknięte przejście graniczne z branży: turystycznej, gastronomicznej, sprzedaży detalicznej, kantorów walut i agencji celnych.
  • O pomoc będą mogły ubiegać się firmy, które odnotowały 25 proc. spadek przychodów w miesiącu objętym zamknięciem przejścia, w porównaniu do odpowiedniego miesiąca referencyjnego.

Rekompensata będzie udzielana na wniosek przedsiębiorcy lub rolnika składany do wojewody.

Wysokość rekompensaty będzie odpowiadać kwocie minimalnego wynagrodzenia za każdego ubezpieczonego zgłoszonego do ZUS lub KRUS - będzie można ją otrzymać maksymalnie dziewięć razy. Wypłacana ma być także, maksymalnie trzy razy, rekompensata w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu generowanego w trzech z sześciu miesięcy poprzedzających zamknięcie przejścia granicznego. Za ten sam miesiąc rekompensata przysługuje wyłącznie w jednej wysokości (czyli albo kwota minimalnego wynagrodzenia razy liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia albo 65 proc. średniego miesięcznego przychodu).

Rekompensaty w związku z zamknięciem przejścia granicznego wejdą w moc dzień po ogłoszeniu.

 

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl