• Odrzucono projekt, który rozszerza katalog budynków niewymagających pozwolenia na budowę m.in. o domy jednorodzinne powyżej 70 mkw.
  • Projekt wprowadza też zmiany w zakresie uprawnień budowlanych.
  • Zwiększa też zakres uprawnień w specjalności architektonicznej osób z tytułem zawodowym magistra inżyniera lub inżyniera architekta.

Projekt ma umożliwić wznoszenie domów jednorodzinnych powyżej 70 mkw. bez pozwolenia na budowę, podobnie jak ma to miejsce w przypadku domów do 70 m kw. Będzie musiał to być budynek o nie więcej niż dwóch kondygnacjach, wybudowany na własne potrzeby. W odróżnieniu od domów o powierzchni do 70 m kw., w przypadku większych domów konieczne będzie jednak ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy.

Projekt wprowadza też zmiany w zakresie uprawnień budowlanych - umożliwia uzyskiwanie uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie technikom i osobom po branżowej szkole II stopnia, po odbyciu czteroletniej praktyki projektowej oraz rocznej praktyki na budowie. Zwiększa też zakres uprawnień w specjalności architektonicznej osób z tytułem zawodowym magistra inżyniera lub inżyniera architekta.

W ubiegłym tygodniu komisja infrastruktury rozpatrzyła część projektu, wnosząc do niego jeszcze dalej idące zmiany w zakresie uprawnień budowlanych. Na wtorkowym posiedzeniu posłowie rozpatrzyli całość.

Biuro Legislacyjne Sejmu na obu posiedzeniach zwracało uwagę na niejasne i nieprecyzyjne zapisy. Strona rządowa przychyliła się do części uwag Biura, zapowiedziała też przygotowanie poprawek na drugie czytanie projektu.

Kolejne poprawki złożyła we wtorek Agata Wojtyszek (PiS). Dotyczą one m.in. wydłużenia okresu przejściowego na cyfryzację procesu budowlanego, w tym przesunięcia o rok, do 30 września 2024 r. przepisów dotyczących wdrożenia Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB).

We wtorek komisja przewagą jednego głosu negatywnie zaopiniowała projekt, a następnie, również przewagą jednego głosu, opowiedziała się za wnioskiem o odrzucenie projektu w całości.

Projekt nowelizacji rozszerza katalog obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i dokonania zgłoszenia. Na podstawie tylko zgłoszenia mają być budowane m.in. kioski i pawilony sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m kw., a także przydomowe schrony oraz ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 m kw.

W projekcie zaproponowano, by rozpoczęcie użytkowania domu jednorodzinnego było możliwe po złożeniu przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania.

Projekt przewiduje też zmiany w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, a także przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl