W środę wiceszef MPiT bierze udział w organizowanej przez resort konferencji poświęconej nowym zasadom funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która została uchwalona w ramach pakietu Konstytucji Biznesu. Będzie w niej uczestniczyć kilkuset samorządowców, przede wszystkim z urzędów gmin.

- Spotkanie to chcemy wykorzystać do szerszego ukazania rozwiązań, które wchodzą w skład pakietu Konstytucji Biznesu - podkreślił Haładyj. Zaznaczył, że wdrożenie Konstytucji Biznesu zależy w dużej części od dwóch grup interesariuszy: z jednej strony przedsiębiorców, a z drugiej strony - administracji.

Jak wyjaśnił, część regulacji zawartych w KB jest związana z konkretnymi rozwiązaniami, czy uproszczeniami, ale część to próba zmiany filozofii urzędników.

Te przepisy z jednej strony dają odpowiednie gwarancje, nakładają określone obowiązki na administrację, ale bardzo ważnym aspektem jest też to, że stwarzają podstawy do określonego sposobu działania, tego bardziej przyjaznego - zaznaczył.

- Zdajemy sobie sprawę, że nawet najlepsze przepisy, żeby zafunkcjonowały, tak jak chciałby ustawodawca muszą być też później wykonywane zgodnie nie tylko z literą, ale też z racją tych przepisów. Stąd chcemy z pracownikami samorządu terytorialnego o tym porozmawiać - powiedział.

Jak zaznaczył, administracja działa na podstawie i w granicach prawa, ale w opinii obiegowej - urzędnik jest tą osobą, która blokuje przyjazne podejście, właściwe relacje.

Haładyj podkreślił, że właściwe rozumienie przepisów zawartych w KB jest szczególnie istotne na poziomie gmin.

- Nasze doświadczenie np. ze stosowania przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że aż ok. 90 proc. różnego rodzaju wniosków, które są do CEIDG składane, są poprzedzane przynajmniej rozmową z urzędnikiem gminnym - zaznaczył. Dodał, że większość osób kieruje do urzędników gminnych - również pierwsze zapytanie dotyczące instytucji takich, jak ulga na start czy działalność nierejestrowa.

Jak powiedział Haładyj, resort jest gotowy do stałej współpracy z pracownikami administracji.

- Ale też wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczynamy cykl spotkań w poszczególnych regionach zarówno z przedsiębiorcami, ale też z pracownikami administracji na różnym szczeblu zarówno samorządowym, jak i państwowym - zapowiedział. Chodzi o to, jak zaznaczył, by wiedza o przepisach KB była jednolita w całym kraju.

Według wiceszefa MPiT działania informacyjne są szczególnie potrzebne przy pakiecie Prawo przedsiębiorców.

- Prawo przedsiębiorców nie jest ustawą, która zawiera wyłącznie przepisy bardzo instrukcyjne, szczegółowo kierujące stosującego za rękę. Są też przepisy, szczególnie zasady ogólne, które są sformułowane w postaci klauzul generalnych, które są fundamentem do tego, żeby na tym gruncie stosować też inne przepisy gospodarcze - wyjaśnił.

Zaznaczył, że do właściwego stosowania tych przepisów konieczne jest właściwe podejście.

- Te spotkania także służą temu, żeby czytać intencje ustawodawcy, intencje rządu, które stały za tym, żeby w takiej postaci przepisy przyjąć i stosować. Dać dodatkowe wsparcie przyszłym osobom stosującym te przepisy, żeby była pewność co było racjo legis i intencją ustawodawcy, a szczególnie pracownicy gminni, czy samorządu terytorialnego szerzej, to są urzędnicy na pierwszej linii pracy z przedsiębiorcami - podkreślił.

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Najważniejszą ustawą z pakietu Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców. Ma ono wprowadzić zasady: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść. Wprowadza też instytucję działalności nierejestrowej czy ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców.

Większość przepisów Konstytucji wejdzie w życie 30 kwietnia.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl