PARTNERZY PORTALU


Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność
Fot. Shutterstock
 • Autor: PAP
 • Dodano: 31 gru 2018 14:05

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – w prawo własności tych gruntów.

W nowelizacji zaproponowano, aby dla nowych inwestycji, podejmowanych przez m.in. spółdzielnie mieszkaniowe „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu nastąpiło z chwilą przeniesienia praw do lokali na rzecz mieszkańców budynku, którzy zaspokajają potrzeby mieszkaniowe w tych lokalach”.

Jak zauważono, zgodnie z ustawą przyjętą 20 lipca br. właścicielami staną się „użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, a zatem nie tylko osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych i lokali w domach wielorodzinnych, ale również – niejako przy okazji – podmioty takie jak spółdzielnie mieszkaniowe, spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorcy”.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

„Ponadto w celu umożliwienia spółdzielniom mieszkaniowym, spółkom Skarbu Państwa i przedsiębiorcom realizowania inwestycji mieszkaniowych bez znaczącego, jednorazowego obciążania zobowiązaniami finansowymi z tytułu ustawowego przekształcenia praw użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, zaproponowano możliwość złożenia oświadczenia o wyborze sposobu płatności w formie opłaty rozłożonej w dłuższym okresie” – podano.

Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią mieszkania. Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych. Przy wniesieniu jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa przewidziano bonifikatę (od 10 do 60 proc. w zależności od momentu wniesienia tej opłaty). Szacuje się, że w takiej sytuacji jest to ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości.

Kolejnych ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a w tym przypadku to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty.

Wokół kwestii bonifikat wybuchł ostatnio spór polityczny. W jej efekcie Senat przyjął i wniósł do Sejmu jako własną inicjatywę ustawodawczą projekt ustawy, wprowadzający maksymalny poziom wzrostu opłaty za użytkowanie wieczyste. Projekt ma, według autorów, zapobiec praktykom samorządów, powodującym bardzo duże wzrosty kosztów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – w prawo własności.


WSZYSTKIE KOMENTARZE (22)

 • Państwo teoretyczne! 2018-12-31 17:52:33
  Afera gruntowa , to Państwo i PiS to tylko nazwy teoretyczne , które nie mają nic wspólnego dla charakterystyki Państwa demokratycznego prawa "anarchia ", w tym stanie do 10;at możemy stracić całkowicie suwerenność i wolność. Nie przestrzegamy nawet wyroków TUSE z klauzula natychmiastowej wykonalności: Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT .UE (TUSE)z 15 września 2011roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów jest podatnikiem podatku VAT. Podobnie jak wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 , miesiąc później w listopadzie Andrzeja Leppera zabili.
 • Państwo teoretyczne! 2019-01-01 07:57:35
  Ustawa przekształceń prawa wieczystego w prawo własności jest z lipca 2018roku, chodziło w tej całej aferze gruntowej PiS durnowatym ludzikom dać fałszywą wizie bogactwa , oczywiście się nabrali i zorganizowaną grupę przestępczą samorządowców z wyłudzonych podatków oszustwem utrzymywali, tak wygląda praworządność za PiS władzy absolutnej, gdzie w rzeczy samej chodziło tej Bolszewi żydowskiej od Rydzyka okraść społeczeństwo z obrębów gmin na grube miliardy złotych poprzez wypompowanie ich z resztek gazu łupkowego, bez względu iż stanowi to duże zagrożenie dla życia ludzkiego.
  • Paweł C. 2019-01-01 08:08:17
   Dziękujemy gazownicy za ustawę przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności, ART 7 został uruchomiony przez UE , wobec prawa wszyscy jesteśmy równi jako pełnoprawni członkowie UE przestępcy nauczcie się płacić podatki gdyż za 10 lat rozpierdolicie całkowicie kraj w związku z utrzymywaniem najcięższych przestępstw w obszarze gruntów-Polska może zniknąć z map świata.
   • Uczciwym pozostaje emigracja, wykrakali wcześniej samorządowcy " niepodana się, to wynocha z kraju". 2019-06-23 19:37:12
    Powstanie kolonii żydów Amerykańskich w powiecie chełmskim przyklepane zostało przez PiS terrorystów którzy ograniczają ludziom prawa, ww.farmer/ Sejm znowelizował ustawę PiS o obrocie ziemią rolną. Oszuści dali Wam fałszywą wizje bogactwa w gruntach poniżej 1ha jako nieruchomości, legalizując wcześniejsze modernizacje gruntów rolnych wszystkich klas na mieszkalne za które mogliście uzyskać odszkodowanie większe jak wartość gruntów i żyć godnie do końca życia ( ustawa PiS z 14 kwietnia 2016roku która weszła w życie 30 kwietnia 2016roku o obrocie ziemią rolną wyłącznie przez rolnika). obyście nic nie mieli, dorabiali pseudo elitę, zorganizowane grupy przestępcze.
  • Marek 2019-01-01 08:10:53
   Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.Źródłem interesu prawnego,o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego,w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele.Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami,czy też uniemożliwia ich zabudowę.W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty,a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09, W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolni
   • !!! 2019-01-10 17:06:51
    www pulshr pl/Bartosz Marczuk: Pracownicze Plany Kapitałowe to nie OFE! Prezes PiS w związku z wyborami parlamentarnymi 2015 w Białymstoku oświadczył że będą uprawiali dalej „polexit”, żyć na koszt biedoty z podatków które społeczeństwu ukradli . 2019-01-09 08:38:50 Niech oddadzą pieniądze które ukradli społeczeństwu w podatkach w związku z modernizacjami gruntów wszystkich klas na cele nie rolnicze, nie leśne , zniszczenia ekosystemu Natura 2000 z przeznaczeniem gruntów na mieszkalne, opatentowali przestępstwa ustawą o podatkach od nieruchomości gdzie łamano prawa człowieka, pieniążki z FOZZ rozkradli Kaczorkowi kampanie prezydencką sfinansowali , stworzyli aferę z gruntami i wybory oszuści na tym wygrali.
   • Tylko Prawica 2019-01-17 12:48:30
    Wystarczy zrównać okres przedawnień przestępstw jak w USA, i będziemy żyć godnie we własnym kraju, patologia, układy, przestępcy najcięższego kalibru w samorządach sami zrezygnują , młodzi, wykształceni , prawi Nasz kraj odbudują.
  • Zaczęło się w Chełmskim 2019-01-01 08:13:45
   Przyznali się do afery gruntowej Rządowej , modernizacji gruntów wszystkich klas na cele nie rolnicze, nie leśne, czy zachowania ekosystemu w stanie naturalnym(Natura2000), gdzie właściciele czy wieczyści użytkownicy nawet nie byli stronami postępowań. Ustawa przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności, bliźniaczy sposób działania monity itd. W przedmiocie największych przestępstw nie ma żadnych praw autorskich, możecie teraz ocenić sami w jakim stanie mamy praworządność w Polsce.
  • Złodziej okrada złodzieja 2019-01-05 15:09:36
   PiS gazownicy dołożyli oliwy do ognia, zaś Putin błyskawicznie podchwycił iż zajmie Ukrainę wprowadzając wojska Rosyjskie od strony Białorusi, chodzi o dawne kresy wschodnie Polski, obawiam się w danej sytuacji Ukraina nie zdąży uniezależnić się gazowo jak zakładali w przeciągu 7lat złoża gazu łupkowego szacowano na bilion metrów sześciennych. Carskie ziemi kończyły się na rzece Wieprz, 4lata temu wspominał Władimir Putni zajmując Krym. Obrona powietrzna przeciwrakietowa Wisła potwierdza, Polska wschodnia jest już stracona, wraz z durnowatymi ludzikami którzy się zablokowali na grantach w związku z aferą gruntową, weszli w przestępstwa samorządowców oby nie płacić należnego podatku VAT od obrotu nimi na cele nie rolnicze, nie leśne , czy zniszczenia ekosystemu Natura 2000. Afera najcięższych przestępstw Bolszewi żydowskiej PiS.
  • Zając G-9 2019-01-08 20:54:07
   Za świadome zabójstwa gazowników PiS w Podkarpackim nie ma taryfy ulgowej, wydobywanie gazu łupkowego w Kramarzówce Gminie Pruchnik jest zabójcze dla ludzi i zwierząt, należało odciąć błyskawicznie wszystkie ujęcia wody pitnej i wykonać ujęcie za strefą buforową w odległości bezpiecznej od Rzeki po przeciwnej stronie biznesu rządowego okrzyczanego podczas kampanii samorządowej przez Kaczyńskiego .
   • UE to gwarant wolności 2019-01-21 19:45:55
    www wnp pl/parlamentarny/Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Komentarze: Witam , na przełomie najbliższych dwóch tygodni planowana jest Konwencja Solidarnej Polski, nawiązując do wcześniejszej korespondencji nie wiem czy jestem wciąż członkiem przedmiotowej Partii. Jeżeli wymiar sprawiedliwości nie zrówna okresu przedawnień przestępstw jak w USA, nie przywrócimy praworządności w kraju, gdyż kliki stworzono na przestępstwach z których milionerów nie możemy rozliczyć( najcieńszego kalibru przestępcy mają umiejętnie ukryty majątek, zdobyty na aferze gruntowej przekształceń gruntów wszystkich klas na cele mieszkalne) ,z rozmów społeczeństwo , przedsiębiorcy chcą zapłacić należny podatek od obrotu tych gruntów VAT, w związku z powyższym aferze należy nadać bieg. Z poważaniem Marek Skomorowski . Zniszczyli sieć Nature 2000 i udają greka że nic się nie stało, usunęli listę z sieci nr decyzji zgłoszonych obszarów ze zachowaniem ekosystemu w stanie naturalnym do KE, młodzi niewinni za kilka lat za powyższe przestępstwa zapłacą, niszczą rolnictwo Polską tradycje, gdzie wcześniejszej byliśmy w stanie wykarmić pól Europy- afera gruntowa przekształceń gruntów wszystkich klas na cele mieszkalne pod zabudowę, celem kolejnych przestępstw podatków gigantycznych za nieruchomości rolne które nigdy nie zostały wyłączone z produkcji rolnej itd.
  • Zaczęło się w Chełmskim 2019-01-09 21:59:16
   Wschodnia cześć Polski jest bogata w złoża PSL i PiS przestępcy wiedzieli dobrze iż odwierty były robione już przed II wojną światową, to też strategiczne dla wydobyci tereny wykupili, jeziora itd. Wołyń i Lwów w związku z powyższym po II wojnie światowej nam odebrali. Dalszy ciąg materiału zostanie opublikowany , złodzieje najcięższego kalibru wojskowi, KGB agenci z obywatelstwem Polskim -Starosta Chełmski PSL.
   • Zbijają was stopniowo 2019-01-17 07:43:33
    Czy żydostwo masoństwo, będzie wciąż triumfować Rzeczpospolitą Polską, kiedy rozliczymy Rosjan z przestępstw w naszym kraju, w takim Olchowcu po wojnie żyło tylko trzy Polskie rodziny, po powrocie ze służby jednego z nich jak zobaczyli na drodze w mundurze Angielskim zaczęli do Polaka strzelać, zaczołgał się między ziemniakami przez pole do domu chowając się pod łóżko , ojciec Piotra Deniszczuka wraz z kopnami wyciągnęli Polaka patriotę za nogi i oddali z broni palnej strzał w tył głowy.
  • Okręt PiS zatonie 2019-01-24 07:44:00
   Społeczeństwo przejrzało na oczy, Państwo Polskie jest tylko teoretyczne, mogą uzyskać należne odszkodowania z odsetkami ustawowymi lecz pomoc uzyskają przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości, lub pisząc skargi do Komisji Europejskiej, z przestępcami samorządowcami czy parlamentarzystami się nie negocjuje, w Polskim prawie dla przedmiotowej afery każde postępowanie ma charakter indywidualny, patologie w sposób właściwy społeczeństwo ze strefy publicznej wyeliminuje, będą żyć na poziomie jak ludzie w krajach wysokorozwiniętych.
 • POLSKA PRAWORZĄDNA PIS Ha 2019-01-01 08:00:03
  www strefabiznesu.pl Grunt pod blokiem przejmiesz na własność bez notariusza
 • Złodziej okrada złodzieja 2019-01-01 19:15:44
  Jo górnik z kopalni Karski, seiedzom na powierzani i liczymy kasę.VAT za obrót gruntów na cele nie rolnicze nie zopłace , jadem na wczasy toż się pobawię jak te (...) na nosz koszt co lotają samolotami VIP, jeszcze większe (...) i złodzieje jok my. GŁOSOWAŁEM NA PIS 2018-12-15 07:11:00 www pulshr pl Biedroń: do 2035 r. zlikwidujemy wszystkie kopalnie w Polsce. Co z górnikami?
 • Marek.Skomorowski.1970@wp 2019-01-18 19:38:11
  Zniszczyli sieć Nature 2000 i udają greka że nic się nie stało, usunęli listę z sieci nr decyzji zgłoszonych obszarów ze zachowaniem ekosystemu w stanie naturalnym do KE, młodzi niewinni za kilka lat za powyższe przestępstwa zapłacą, niszczą rolnictwo Polską tradycje, gdzie wcześniejszej byliśmy w stanie wykarmić pól Europy- afera gruntowa przekształceń gruntów wszystkich klas na cele mieszkalne pod zabudowę, celem kolejnych przestępstw podatków gigantycznych za nieruchomości rolne które nigdy nie zostały wyłączone z produkcji rolnej itd.
 • Marek.Skomorowski.1970@wp 2019-01-21 19:53:51
  Od: Ja (marek.skomorowski.1970@wp.pl) Do: solidarnap solidarnap@gmail.com Temat: Brak tematu Witam , na przełomie najbliższych dwóch tygodni planowana jest Konwencja Solidarnej Polski, nawiązując do wcześniejszej korespondencji nie wiem czy jestem wciąż członkiem przedmiotowej Partii. Jeżeli wymiar sprawiedliwości nie zrówna okresu przedawnień przestępstw jak w USA, nie przywrócimy praworządności w kraju, gdyż kliki stworzono na przestępstwach z których milionerów nie możemy rozliczyć( najcieńszego kalibru przestępcy mają umiejętnie ukryty majątek, zdobyty na aferze gruntowej przekształceń gruntów wszystkich klas na cele mieszkalne) ,z rozmów społeczeństwo , przedsiębiorcy chcą zapłacić należny podatek od obrotu tych gruntów VAT, w związku z powyższym aferze należy nadać bieg. Z poważaniem Marek Skomorowski .
 • Marek.S. Niech słuchają. 2019-02-12 21:33:14
  Jakbym pokazał wam datę kiedy fałszowali dokumenty urzędowe z Orłem w pieczątce to dopiero były skandal ,ten którego wsadziła Beata Mazurek na radnego Miasta Chełm w 2014 po sfałszowaniu wyborów samorządowych (Mirosław Czech) był ich prawą ręka z ramienia PiS do przygotowania miliardowego przekrętu z gazem w obrębie gminy Chełm były zastępca starosty chełmskiego, w zawiązku z czy Kaczor powołał to ścierwo na swoją Rzecznik i Wicemarszałek Sejmu. Dwa miesiące temu , dyrektorka Biura Poselskiego w Chełmie Beaty Mazurek mówi do mnie "teraz już nauczyliśmy się też, jak zwraca się Pan w nocy do swojej żony". Polecam wypowiedź Kaczyńskiego w Wielkopolsce w związku z wyborami samorządowymi 2018, iż nie ma takiego małego co się śmieją z niego(ma dużego). Ten PiS to niedoróbki Rydzyka .
  • Suweren polityków rozliczy, jeszcze w bieżącym roku 2019-02-13 15:06:14
   Wywiad Prokuratora Generalnego dla TV z dnia 06.02.2019roku potwierdził, w czasie trwania audycji włamując się do Microsoftu za niby aprobatą Kamińskiego, koniec karier politycznych Patryka Jakiego, Zbigniewa Ziobro, Beaty Mazurek i Jarosława Kaczyńskiego , pieniądze które zostały przyjęte podczas kampanii samorządowej 2018 od Senatora Stanisława Karczewskiego zostały zwrócone na Nowogrodzką.
  • Zbijają Was stopniowo 2019-02-15 12:42:40
   W państwie teoretycznym, bezprawia , niepraworządności w obszarach gruntów rolnych(aferze gruntowej gdzie nie byliście nawet stronami postępowań) przy podatkach za mieszkalne, psychozy urajeń Kaczyńskiego sługusa Ziobrę i Kamińskiego do nielegalnych inwigilacji społeczeństwa nawet gdy śpicie w nocy, jedyną waszą obroną są puszki aluminiowe po piwie czy napojach oby chować tam własne telefony, durnowaty Rząd szpiegowski PiS wtedy nie będzie słuchać, powszechnie mówią nie umiecie pisać , niewolnicy jeszcze nie wiedzą jakie są prawa człowieka iż istnieje instancja wyższa jak Komisja Europejska czy Unijny Trybunał Praw Człowieka, osobiście posiadam numer zagraniczny, w Polsce zaś wam pozostaje się dymać.
 • Kolejne przestępstwa PiS w obszarach gruntów. Przekop Mierzei Wiślanej Natura 2000, Art 7 przez KE Uruchomiony 2019-02-20 21:55:42
  Joachim Brudziński nie powinien pełnić jakiejkolwiek funkcji publicznej ,chcą ścierwa przestępcy uciec do Brukseli, zostaniecie postawieni przed Trybunał Stanu, Beata Szydło już dawno sfiksowała Kaczor zauważył, w czas zamiennik wstawił na Premiera, czubów nie wybierają do Parlamentu Europejskiego. Kolejne przestępstwa PiSuaraów w obszarach gruntów przesądziły iż jesteście oszustami, największym marginesem społecznym których odwołamy. Przekop Mierzei Wiślanej, wykorzystują służby mundurowe do przestępstw w majestacie prawa, całkowicie wam odjebało , niszczenie obszarów specjalnych ochrony przyrody Natura 2000 jest przestępstwem bez zgody KE wycinka na powyższym obszarze 25hektarów 70 letniego lasu. Sieć Natura 2000 poprzez załączone decyzje do KE była rozszerzona do 823 obszarów obejmujących 11% powierzchni kraju, złamaliście kolejny raz Traktat Ateński z 16 kwietnia 2003 roku. Przepisy stanowiące podstawę prawną zachowania ekosystemu w stanie naturalnym Natura 2000 zostały wprowadzone do polskiego prawodawstwa poprzez Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), czyniąc Naturę 2000 najmłodszą prawną formą ochrony przyrody w Polsce.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.96.184
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!