• Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców został przedłożony przez ministra rozwoju i technologii.
  • Jak przypomniała kancelaria premiera, w ostatnich latach rząd przyjął szereg kompleksowych proprzedsiębiorczych ustaw, które ułatwiły zasady prowadzenia firm w Polsce.
  • Wymieniono pakiet tzw. "Konstytucji biznesu", którego celem było zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i "100 zmian dla firm - pakiet ułatwień dla przedsiębiorców", którego zadaniem było upowszechnienie partnerskiego podejścia administracji do obywateli i współpracy między organami, a także usprawnienie i przyspieszenie procedur.

Projekt zakłada m.in. brak konieczności przedkładania w urzędach dokumentu prokury, gdy umocowanie da się stwierdzić w oparciu o publiczny rejestr (np. KRS) i dalsze odchodzenie od możliwości wymagania przez urzędy posługiwania się pieczątką od przedsiębiorcy.

Ponadto wprowadzone mają być szybsze i sprawniejsze procedury administracyjne, m.in. będzie wymóg doręczenia, wraz z zawiadomieniem o kontroli, wstępnej listy dokumentów i informacji, które będą niezbędne podczas kontroli.

Stosowane mają być również tzw. miękkie wezwania, czyli możliwość zwrócenia się do przedsiębiorcy, bez wszczynania postępowania, z prośbą o przedstawienie stanowiska. Będzie można także doręczyć załączniki do decyzji na trwałym nośniku informacji innym niż papier.

Proponowane przepisy przewidują też, że zarząd sukcesyjny będzie przedłużany automatycznie, do momentu wydania postanowienia przez sąd. W przypadku gdy sąd uzna, że celowe jest dalsze jego przedłużenie, zarząd sukcesyjny będzie trwał do momentu wyznaczonego przez sąd, chyba że wystąpią okoliczności skutkujące jego wygaśnięciem.

KPRM dodała, że zgodnie z nowymi przepisami będzie można umarzać należności dotyczące kar administracyjnych i zaległych kar administracyjnych z urzędu, a także zawierać umowy leasingu w formie dokumentowej, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

W komunikacie podkreślono, że tworzenie prawa gospodarczego ma być bardziej przejrzyste. Wskazano, że vacatio legis dla projektów ustaw prawa gospodarczego, co do zasady ma być nie krótsze niż miesiąc od dnia ogłoszenia.

Nowe rozwiązania mają, co do zasady, wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl