Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza do polskiego prawa rozwiązania europejskiej dyrektywy 2016/943/UE ws. ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Nowela wprowadza zgodne z dyrektywą definicje tajemnicy przedsiębiorstwa, ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do tajemnic przedsiębiorstwa. Zmiany wprowadzają sankcje za pozyskiwanie tajemnic, czego polskie prawo obecnie nie przewiduje. Zniknąć mają także przepisy stanowiące, że przez 3 lata po ustaniu stosunku pracy pracownik ma zakaz ujawniania, wykorzystania i przekazywania tajemnic przedsiębiorstwa. Dyrektywa nie przewiduje bowiem żadnych ograniczeń czasowych dla takiej ochrony.

Jednocześnie, w ślad za dyrektywą, nowelizacja legitymizuje pozyskanie, ujawnienie lub wykorzystanie tajemnic przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy są uzasadnione ze względu na określone wartości. Uzyskanie, ujawnienie lub wykorzystanie tajemnic przedsiębiorstwa nie będą stanowiły czynu nieuczciwej konkurencji, jeśli doszło do nich w celu ochrony uzasadnionego interesu, chronionego prawem, w celu korzystania z szeroko rozumianej swobody wypowiedzi, w ramach ujawniania nieprawidłowości.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl