• W pierwszym kwartale 2022 r. Komisja Europejska opublikowała Standardy Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju, jako uzupełnienie dyrektywy CSRD, co znacząco rozszerzy przedmiotowy zakres dotychczasowego raportowania ESG, ustrukturyzuje je i ustandaryzuje.
  • Jakość raportowanych danych będzie zdecydowanie bardziej dokładna, a ich wartość wyższa.

Dotychczas firmy objęte nową polityką klimatyczną UE raportowały dwa cele. Nowy zakres raportowania będzie opierał się na sześciu. W ich skład wchodzi: łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemu. W raportowaniu, oprócz kwestii środowiskowych, pojawią się również zagadnienia pracownicze (przestrzeganie praw człowieka). Ponadto raport będzie uwzględniał partnerów biznesowych, z którymi współpracuje dana organizacja. Będzie przygotowany i dostarczany w europejskim zunifikowanym i cyfrowym formacie. Powstanie również wersja uproszczona dla mniejszych przedsiębiorców.

Nowa unijna dyrektywa, począwszy od 2023 r., zakłada regulacje dotyczące pełnego raportowania ESG w spółkach publicznych i prywatnych, których papiery wartościowe notowane są na rynkach regulowanych i spełniają dwa z trzech następujących warunków: zatrudniają powyżej 250 osób, suma bilansowa jest >euro 20 mln i przychody netto wynoszą >euro 40 mln. Zaznaczę, że od 2026 r. raportowanie ESG ma dotyczyć wszystkich spółek. Uczestnicy rynku nieruchomościowego: inwestorzy, deweloperzy, najemcy, zarządcy czy usługodawcy nie mają zatem zbyt wiele czasu na zaprojektowanie i wdrożenie w swoich organizacjach stosownych regulacji CSRD. Zdecydowanie jest to czynnik, który powinien zmobilizować firmy do działania.

Eksperci, dane, strategie

Wyzwaniem dla branży nieruchomości jest z pewnością stworzenie w firmach nowych, odpowiedzialnych i odpowiednio wyedukowanych struktur, czy zatrudnienie ekspertów (audytorów ESG), którzy zarządzą całym procesem, bądź też dokonają implementacji brakujących jego części.

Jest wiele firm, które nigdy nie raportowały danych pozafinansowych z zastosowaniem uznanych metodyk i wytycznych zrównoważonego rozwoju.

Organizacje, które nie posiadają swoich struktur ESG, mogą nie być w stanie bez pomocy ekspertów z zewnątrz przygotować takowego raportu.

Bez strategii ESG, czy systemów zarządzania ryzykiem, jak również bez planów dekarbonizacji, bez scenariuszy dotyczących zmian temperatury, bez wiedzy na temat swojego śladu emisyjnego, stworzenie raportu ESG w zasadzie jest niemożliwe.

Cały artykuł w Raporcie ESG w nieruchomościach - zapraszamy do lektury!

 

 

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl