• Obowiązek raportowana wskaźników ESG oznacza wysiłek dla przedsiębiorstwa, zarówno kosztowy, jak i związany z zasobami ludzkimi i eksperckimi.
  • Coraz więcej uczelni przygotowuje się do uruchomienia lub już otworzyło kierunki związane z ESG.
  • Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Funduszu i Polityki Regionalnej, planuje szereg działań edukacyjnych, m.in. w ramach Grupy ds. Rozwoju Raportowania Niefinansowego.

- Obowiązek raportowana wskaźników ESG oznacza wysiłek dla przedsiębiorstwa, zarówno kosztowy, jak i związany z zasobami ludzkimi i eksperckimi – tłumaczy Małgorzata Szewc, główny specjalista, Zespół ds. Międzynarodowych Regulacji w Zakresie Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości, Ministerstwo Finansów.

Dlatego Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem Funduszu i Polityki Regionalnej, planuje szereg działań edukacyjnych, również w ramach Grupy ds. Rozwoju Raportowania Niefinansowego.

- Jednak docelowo nic nie zastąpi własnych zasobów każdej jednostki, na której będzie ciążył ten obowiązek. Tymczasem brakuje specjalistów do spraw nie tylko raportowania niefinansowego, ale w ogóle oszacowywania wpływów klimatycznych na przedsiębiorstwo i szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu. Biegłych rewidentów także czeka istotne podniesienie kwalifikacji – dodaje Małgorzata Szewc.

Na szczęście coraz więcej uczelni przygotowuje się do uruchomienia lub już otworzyło kierunki w tych zakresach tematycznych.

- Dzięki temu stopniowo rynek będzie dojrzewał i zwiększy się liczba ekspertów nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE, które również mają z tym problem – podkreśla Małgorzata Szewc z Ministerstwa Finansów.