• Działając w sposób zrównoważony można obniżyć koszt finansowania projektów oraz uniknąć tzw. kosztu alternatywnego, obciążającego firmy niestosujące się do nowych regulacji. 
  • Zielone rozwiązania w używanych przez CCC sklepach, magazynach i halach produkcyjnych są standardem. 
  • CCC zachęca dostawców do dołączenia do grona firm raportujących wyniki niefinansowe i działania zgodnie z założeniami ESG.

 Systematyczna analiza zużycia zasobów umożliwia projektowanie kolejnych zrównoważonych działań, wpływając na skuteczniejsze zarządzanie obiegiem surowców i podniesienie efektywności energetycznej. Finalnie skutkuje też obniżeniem kosztów.

Działając w sposób zrównoważony można obniżyć koszt finansowania - tłumaczy Kamilla Budnik, manager ds. zrównoważonego rozwoju w grupie CCC.
Działając w sposób zrównoważony można obniżyć koszt finansowania - tłumaczy Kamilla Budnik, manager ds. zrównoważonego rozwoju w grupie CCC.

- Regularne aktualizowanie danych ze wszystkich spółek grupy i współpracujących firm wyposaża w wiedzę i możliwości określania ryzyk ESG i przeciwdziałania im lub też wykorzystywanie pojawiających się szans – tłumaczy Kamilla Budnik, manager ds. zrównoważonego rozwoju w grupie CCC.

Prowadzenie biznesu zgodnie z ESG przekłada się również na lepszy dostęp do finansowania. Minimum 30 proc. budżetu unijnego na lata 2021 -2027 jest przeznaczone na finansowanie transformacji energetycznej zgodnie z celami klimatycznymi.

- Działając w sposób zrównoważony można obniżyć koszt finansowania - w 2021 r. marże w wybranych krajach Europy Zachodniej były niższe o 0,05-0,15 p.p. dla kredytów udzielanych w euro na projekty zrównoważone środowiskowo niż dla kredytów zwykłych oraz uniknąć tzw. kosztu alternatywnego obciążającego firmy niestosujące się do nowych regulacji – tłumaczy Kamilla Budnik.

Warto też dodać, że raportowanie oraz działania w zakresie ESG pozwalają zdobyć wysokie oceny agencji ratingowych co ma bezpośredni wpływ na postrzeganie i wiarygodność firmy. 

CCC daje butom drugie życie 

Zrównoważony rozwój to jeden z fundamentów strategii biznesowej całej grupy CCC. W tym roku firma wydała już piąty raport niefinansowy, w którym raportuje wdrażane projekty oraz postępy w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, realizując tym samym cele ONZ.

Cele, na których firma się skupia określa na podstawie badania istotności, które przeprowadza co dwa lata wśród kluczowych interesariuszy – konsumentów, pracowników, dostawców, partnerów biznesowych, inwestorów oraz przedstawicieli instytucji finansowych, administracji i mediów.

W osi naszego działania korporacyjnego stawiamy cele: równość płci, wzrost gospodarczy, mniej nierówności oraz odpowiedzialną konsumpcję i produkcję – tłumaczy Kamilla Budnik, manager ds. zrównoważonego rozwoju w grupie CCC.

- Zgodnie z przyjętą strategią w naszych działaniach ESG skupiamy się na czterech filarach: dbałość o produkt i środowisko oraz troska o pracowników i społeczeństwo. Stale poszerzamy portfolio naszych zrównoważonych produktów i zakładamy, że do 2030 r. aż 50 proc. naszych przychodów będzie pochodziło ze sprzedaży kolekcji GoForNature – wyjaśnia Kamilla Budnik.

Oferowanie zrównoważonych produktów to inwestycja w innowacyjność i zapewnienie zrównoważonej konsumpcji.

Oferując zrównoważone produkty CCC inwestuje w innowacyjność i zapewnia zrównoważoną konsumpcję. W 2020 r. grupa uruchomiła zbiórkę używanego obuwia „Daj Swoim Butom Drugie Życie”, a w tym roku akcja została rozszerzona o cztery rynki zagraniczne.

- Do tej pory zebraliśmy ponad 60 tys. par butów, które zostały zagospodarowane w odpowiedzialny sposób – po dezynfekcji przekazane potrzebujących lub bezpiecznie zutylizowane. Minimalizujemy liczbę odpadów, prowadząc we współpracy z InPost akcję EKOzwrot, w której oferujemy możliwość przekazania używanego obuwia i odzieży poprzez oddanie ich do paczkomatów. Z kolei dzięki inicjatywie EKObox oferujemy w naszym e-commerce opakowania wielokrotnego użytku – wylicza Kamilla Budnik. 

Jasne cele dekarbonizacyjne CCC 

CCC pracuje też nad skutecznym zarządzaniem efektywnością wodną w grupie i jej łańcuchem wartości. Redukuje emisję gazów cieplarnianych zakresu 1 i 2 oraz pozyskuje energię z odnawialnych źródeł.

- Na co dzień koncentrujemy także naszą uwagę na pracownikach, troszcząc się o ich równość, bezpieczeństwo i różnorodność oraz dostawcach, współpracując według jasno określonych zasad z poszanowaniem przyjętych kodeksów. W osi naszego działania korporacyjnego stawiamy cele: równość płci, wzrost gospodarczy, mniej nierówności oraz odpowiedzialną konsumpcję i produkcję – dodaje Kamilla Budnik.

Obecnie firma pracuje nad dekarbonizacją. W swojej strategii biznesowej wyznaczyła już cele redukcyjne.

- Skupiamy się na ograniczaniu emisji GHG Scope 1+2 o 40 proc. względem roku bazowego 2019 r., a także emisji GHG Scope 3 o 10 proc. względem roku 2021. Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie naszych celów w Science Based Targets initiative, by następnie stworzyć kompletną, zagregowaną strategię zeroemisyjności dla grupy CCC – wyjaśnia Kamilla Budnik. 

ESG w sklepach i magazynach 

Troska o środowisko naturalne to jeden ze strategicznych obszarów działalności CCC, także w kwestii obiektów sklepowych, magazynowych czy produkcyjnych. Większość budynków, w których działają sklepy firmy posiada certyfikat BREEAM.

- Można powiedzieć, że zielone rozwiązania w używanych przez nas obiektach są standardem, natomiast relacje z naszymi najemcami czy wynajmującymi reguluje Kodeks Postępowania dla Dostawców, w którym również określone są jasno zobowiązania dotyczące dbałości o środowisko – tłumaczy Kamilla Budnik.

Jest on zbiorem rekomendacji, zasad i wymogów, jakie grupa CCC stawia partnerom biznesowym.

- Obligujemy ich do przestrzegania standardów w zakresie gospodarowania wodą, ściekami oraz substancjami chemicznymi. Zachęcamy dostawców do dołączenia do grona firm raportujących wyniki niefinansowe i działania zgodnie z założeniami ESG oraz zapewniamy im programy wsparcia w obszarze zarządzania polityką energetyczną. Dzięki naszym działaniom i wdrożonemu monitoringowi mamy pewność, że nasi dostawcy działają w sposób odpowiedzialny – zapewnia Kamilla Budnik. 

Wojna zmieniła rzeczywistość biznesową 

Wydarzenia ostatnich lat: pandemia oraz wojna w Ukrainie bezpowrotnie zmieniły rzeczywistość biznesową. Konieczne było zrewidowanie celów i dostosowanie ich do aktualnych warunków.

- W czasie pandemii wspieraliśmy jednostki medyczne, szyjąc dla nich specjalne ochraniacze w naszej fabryce w Polkowicach. Pracownikom udostępniliśmy wielopłaszczyznową przestrzeń do rozwoju i nabywania kompetencji, dbając jednocześnie o to, by obecne zagrożenie epidemiczne nie stawało na przeszkodzie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, zarówno nowo przyjętym, jak i osobom z wieloletnim stażem – tłumaczy Kamilla Budnik.

Z kolei po wybuchu wojny w Ukrainie firma zaangażowała się w pomoc jej obywatelom.

- Przekazaliśmy kilkadziesiąt tysięcy par butów z akcji „Daj Swoim Butom Drugie Życie”. 10 tys. par nowego obuwia trafiło do mniejszych organizacji pomocowych działających przy wschodniej granicy. Nasi pracownicy również zaangażowali się w pomoc poprzez prowadzenie zbiórek, wsparcie w poszukiwaniu tymczasowego miejsca zamieszkania i aktywne uczestniczenie w akcjach charytatywnych – wylicza Kamilla Budnik.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl