• NREP zamierza osiągnąć status net zero bez stosowania offsetu w całym swoim portfolio i na wszystkich rynkach. 
  • Najemcy NREP korzystają bezpłatnie z platformy ESG, która pozwala na monitorowanie zużycia energii, wody oraz emisji gazów cieplarnianych. 
  • NREP chce rozbudować stacje ładowania elektrycznego w Skandynawii, a w przyszłości również w Polsce.

 

Naszym celem jest osiągnięcie całkowitej neutralności w zakresie zarówno śladu węglowego wbudowanego, jak i związanego z eksploatacją - podkreśla Søren Rodian Olsen, dyrektor zarządzający Logicenters, NREP w Polsce.
Naszym celem jest osiągnięcie całkowitej neutralności w zakresie zarówno śladu węglowego wbudowanego, jak i związanego z eksploatacją - podkreśla Søren Rodian Olsen, dyrektor zarządzający Logicenters, NREP w Polsce.

Raportowanie oraz prowadzenie biznesu zgodnie ze wskaźnikami ESG przynosi wymierne korzyści w wielu obszarach.

- Do najważniejszych, ale nie jedynych, zaliczyłbym możliwości pozyskania kapitału na korzystniejszych warunkach, obniżenie kosztów utrzymania naszych nieruchomości, czy też wymierne korzyści dla środowiska naturalnego - obniżanie śladu węglowego jest jednym z podstawowych celów NREP - wylicza Arkadiusz Kossakowski, kierownik rozwoju projektów w zespole inwestycji mieszkaniowych NREP.

Jednocześnie, jak dodaje, dzięki raportowaniu i transparentności, firma jest postrzegana jako wiarygodny inwestor i partner. 

Net zero bez offsetu 

NREP zamierza osiągnąć status net zero bez stosowania offsetu w całym swoim portfolio i na wszystkich rynkach.

Aby osiągnąć ten cel do 2028 r. stworzono szczegółowy plan działań. Do 2023 r., uzyskanie certyfikatów BREEAM dla wszystkich budynków i redukcja śladu węglowego związanego z eksploatacją o 50 proc. Do 2024 r. - instalacja paneli słonecznych na wszystkich obiektach logistycznych. Do 2025 r. nieruchomości będą zasilane w 100 proc. zieloną energią elektryczną.

Naszym celem jest osiągnięcie całkowitej neutralności w zakresie zarówno śladu węglowego wbudowanego, jak i związanego z eksploatacją - podkreśla Søren Rodian Olsen, dyrektor zarządzający Logicenters, NREP w Polsce.

- W 2028 r. chcemy być w 100 proc. neutralni węglowo. Mamy świadomość, że jest to prawdopodobnie najambitniejsza strategia w naszej branży, ale biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie NREP w tworzeniu lepszych i bardziej ekologicznych nieruchomości, jesteśmy przekonani, że uda się nam osiągnąć ten cel - zapewnia Søren Rodian Olsen, dyrektor zarządzający Logicenters, NREP w Polsce. 

Platforma ESG dla najemców 

Søren Rodian Olsen przypomina, że pion logistyczny firmy zarządzany jest w sposób zintegrowany, obejmujący wszystkie kraje oraz uwzględniający różne strony procesu – partnerów, najemców czy dostawców.

- Nasi najemcy korzystają bezpłatnie z platformy ESG, która pozwala na monitorowanie zużycia energii, wody oraz emisji gazów cieplarnianych. Podpisaliśmy ponadto umowę z partnerem oferującym rozwiązania z zakresu e-mobilności, aby rozbudować stacje ładowania elektrycznego w Skandynawii, a w przyszłości także na innych rynkach, również w Polsce - wylicza Søren Rodian Olsen.

Kolejne inicjatywy firmy obejmują inteligentne instalacje wodne, systemy zarządzania energią i projekty wspierające bioróżnorodność.

- Wprowadzamy rozwiązania dotyczące systemów magazynowania energii. W nowych projektach używamy zielonego, pochodzącego z recyklingu betonu. Naszym celem jest osiągnięcie całkowitej neutralności w zakresie zarówno śladu węglowego wbudowanego, jak i związanego z eksploatacją - podkreśla Søren Rodian Olsen, dyrektor zarządzający Logicenters, NREP w Polsce.