Standardy wytyczane przez takie wskaźniki, jak ESG to dla zarządów istotny element realnej oceny rosnących wyzwań z jakimi mogą się mierzyć, pozwalający monitorować sytuację, ale też efektywniej podejmować decyzje.

- Długofalowo – rzetelne raportowanie i faktyczna realizacja celów z zakresu ESG buduje zaufanie do firmy wśród jej inwestorów, partnerów i kontrahentów, a także zwiększa świadomość naszych klientów na temat dobrych praktyk realizowanych przez LPP, co finalnie może przekładać się na wybory zakupowe i lojalność konsumentów - tłumaczy Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP. 

Raport ESG to kompendium wiedzy o firmie 

W kompleksowych raportach firma wyjaśnia swoje cele i zobowiązania, pokazuje wyniki finansowe oraz opisuje środowiskowe i społeczne skutki swojej działalności.

Standardy wytyczane przez takie wskaźniki, jak ESG to dla zarządów istotny element realnej oceny rosnących wyzwań z jakimi mogą się mierzyć, pozwalający monitorować sytuację, ale też efektywniej podejmować decyzje.

- Każdy raport to kompendium wiedzy na temat LPP, naszego modelu biznesowego oraz wpływu wywieranego na życie naszych pracowników, członków lokalnych społeczności i środowisko naturalne. To również podstawa do porównania i ujednolicania wprowadzanych standardów oraz weryfikacji postępów w realizacji przyjętych celów - wyjaśnia Dorota Jankowska-Tomków. 

Cały łańcuch dostaw pod dekarbonizacyjną lupą 

Kluczowym zadaniem działu ESG jest rozwój marek i łańcucha dostaw w sposób zrównoważony oraz opracowanie strategii dekarbonizacji.

- Skupiamy się na wdrażaniu standardu Eco Aware – poszerzamy wykorzystanie w kolekcjach materiałów organicznych i pochodzących z recyklingu, oceniamy dostawców pod kątem efektywności energetycznej i zużycia wody, współpracujemy z fabrykami na rzecz eliminacji szkodliwych substancji chemicznych oraz koordynujemy prace związane z obliczaniem śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw - wylicza Dorota Jankowska-Tomków.

Pierwszy krok w tym kierunku firma wykonała już w 2021 r., samodzielnie obliczając ślad węglowy we wszystkich trzech zakresach zgodnie z wytycznymi GHG Protocol, definiując jednocześnie obszar o największej emisyjności. Ponadto, LPP jako pierwsza polska firma branży odzieżowej, przystąpiła w tym roku do Science Based Targets initiative - międzynarodowego partnerstwa organizacji wspierającego sektor prywatny w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem.

- Przystępując do SBTi podjęliśmy zobowiązanie do wypracowania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych podlegających naukowej ocenie, która ma skutecznie doprowadzić spółkę LPP do całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 r. - dodaje Dorota Jankowska-Tomków.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl