Liczba osób wykonujących swoją pracę w domu, zwykle lub czasami, wyniosła 2.344 tys., co stanowiło 13,9 proc. wszystkich pracujących.

Od kwietnia praca zdalna jest definiowana na nowo przez Kodeks pracy, zgodnie z dyrektywami UE.

 

Praca zdalna nie oznacza każdej pracy wykonywanej z domu lub poza biurem. Jest ona formą pracy zleconej przez pracodawcę lub na wniosek pracownika poza biurem, określoną przepisami i wewnętrznymi regulaminami firm. 

W formie pracy zdalnej (nie jest tu uwzględniane miejsce wykonywania pracy) swoje obowiązki zawodowe wykonywało zwykle lub czasami 1.201 tys. osób, tj. 7,1 proc. wszystkich pracujących.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT