• Z turystycznych obiektów noclegowych posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych w 2022 r. skorzystało 1,2 mln turystów, którym udzielono 3,9 mln noclegów - podaje Główny Urząd Statystyczny.
  • Jak podaje GUS, stopień wykorzystania miejsc noclegowych w tego typu obiektach wyniósł 23,8 proc.
  • W małych obiektach noclegowych w 2022 r., spośród ogółu turystów zagranicznych, najchętniej nocowali turyści z Niemiec, którzy stanowili 34,1 proc. korzystających z noclegów w tego typu obiektach.

Wyniki prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny opracowano na podstawie rocznego badania reprezentacyjnego pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych. Operat do badania stanowiła Ewidencja Obiektów Turystycznych prowadzona przez urzędy miast i gmin. 

W 2022 r. w turystycznych obiektach noclegowych posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych przebywało 1,2 mln turystów, z tego 1,0 mln (tj. 86,2 proc. ogółu) turystów krajowych i 0.2 mln (tj. 13,8 proc.) turystów zagranicznych. W porównaniu z 2021 r. liczba turystów ogółem korzystających z noclegów wzrosła o 288,2 tys. osób. Biorąc pod uwagę pochodzenie turystów, odnotowano wzrost liczby turystów z zagranicy o 263,4 proc. oraz turystów z Polski o 20,7 proc.

Wśród turystów zagranicznych najliczniejsi byli turyści z Niemiec, którzy stanowili 34,1 proc. (w 2021 r. ­– 47,1 proc.) ogółu turystów z zagranicy korzystających z noclegów w tego typu obiektach. Liczni byli również turyści z Ukrainy, którzy stanowili 20,1 proc. wszystkich turystów zagranicznych korzystających z noclegów (w 2021 r. – 12,5 proc.) w pokojach gościnnych i kwaterach agroturystycznych.

W 2022 r. turyści najczęściej korzystali z obiektów położonych w województwie pomorskim – 21,4 proc. ogółu turystów korzystających z „małych” obiektów noclegowych. Licznie przebywali również w obiektach położonych w województwach: zachodniopomorskim (17,8 proc.), małopolskim (13,2 proc.) i dolnośląskim (13,0 proc.).

W pokojach gościnnych i kwaterach agroturystycznych w 2022 r. turystom zagranicznym udzielono ponad 3-krotnie więcej noclegów niż w 2021 r.
Zdecydowana większość turystów wybierała noclegi w pokojach gościnnych – 898,2 tys. osób (tj. 77,3 proc. ogółu turystów), podczas gdy w kwaterach agroturystycznych przebywało 264,4 tys. osób (tj. 22,7 proc.). W miesiącach wakacyjnych (w lipcu i sierpniu) w „małych” obiektach noclegowych przebywało 460,3 tys. turystów, co stanowiło 39,6 proc. ogółu osób korzystających z noclegów w ciągu całego roku. Turyści krajowi częściej korzystali z noclegów w sierpniu (201,3 tys. turystów) niż w lipcu (199,2 tys.), natomiast najwięcej turystów zagranicznych przebywało w obiektach noclegowych w lipcu (30,3 tys.). 

W 2022 r. w pokojach gościnnych i kwaterach agroturystycznych udzielono 3,9 mln noclegów, z tego 3,4 mln turystom krajowym, natomiast 544,5 tys. turystom zagranicznym. W porównaniu z 2021 r. nastąpił wzrost liczby udzielonych noclegów ogółem o 28,5 proc., turystów krajowych o 17,3 proc., natomiast turystów z zagranicy o 213,0 proc. 

Wśród noclegów turystów zagranicznych przeważały noclegi turystów z Niemiec, które stanowiły 30,5 proc. ogółu noclegów udzielonych osobom z zagranicy (w 2021 r. – 51,3 proc.). Noclegi turystów z Ukrainy stanowiły 28,2 proc. (w 2021 r. – 22,3 proc.). Zdecydowana większość noclegów w „małych” obiektach w 2022 r. została udzielona w pokojach gościnnych (90,1 proc.).

W 2022 r. najwięcej noclegów udzielono turystom w województwie pomorskim – 25,3 proc. ogółu noclegów udzielonych w obiektach posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych, a następnie w województwach: zachodniopomorskim (18,1 proc.), dolnośląskim (13,6 proc.) i małopolskim (11,8 proc.). 

W okresie od lipca do sierpnia udzielono 1,8 mln noclegów, co stanowiło 44,8 proc. ogółu noclegów udzielonych w pokojach gościnnych i kwaterach agroturystycznych w 2022 r. Turyści spędzali średnio 3,4 nocy w „małych” obiektach noclegowych (w 2021 r. – 3,5 nocy), przy czym nieco dłużej nocowali w kwaterach agroturystycznych (3,6) niż w pokojach gościnnych (3,3). W analogicznym okresie 2021 r. średni czas noclegu jednego turysty w pokoju gościnnym wyniosł 3,3 nocy, natomiast w kwaterze agroturystycznej – 4,0.

Żródło danych: GUS.