"Według raportu +Polskie Meble Outlook 2022+, polska branża meblarska zakończyła ubiegły rok z rekordowym wynikiem sprzedaży, który wzrósł z 50,6 mld zł w 2020 r. do 59,9 mld zł w 2021 roku, co oznacza skok o 18 proc. Wartość wyprodukowanych w 2021 roku mebli szacuje się na 46,9 mld zł co oznacza wzrost o 12 proc. w porównaniu do 2020 roku" - napisano w informacji o raporcie.

Zaznaczono jednocześnie, że dobre wyniki sprzedaży nie oznaczają, że polscy meblarze nie odczuwają negatywnych zjawisk w otoczeniu rynkowym jak wzrost kosztów surowców, materiałów, energii i wynagrodzeń, co odbija się na rentowności produkcji, która spadła z 6,7 proc. w 2020 do poziomu 5 proc. w 2021.

Według raportu, w tym roku prognozowany jest wzrost wartości produkcji sprzedanej do poziomu 64,7 mld zł i wzrost wartości wyprodukowanych mebli do 50,6 mld zł.