Pierwsza wypłata dywidendy w wysokości 4,90 SEK za akcję przypada na dzień 11 maja 2018 r. Zaplanowano, że dywidenda zostanie wypłacona przez Euroclear Sweden AB w dniu 16 maja 2018 r. Druga wypłata dywidendy w wysokości 4,85 SEK za akcję przypada na 13 listopada 2018 r. Dywidendy powinni zostać wypłacone przez Euroclear Sweden AB w dniu 16 listopada 2018 r.