• Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2022 r. wyniosła ok. 6,5 bln zł.
  • Na koniec 2021 r. było to 5,8 bln zł. 
  • Szacowana wartość nieruchomości komercyjnych stanowiła około 380 mld zł, przy 355 mld zł w 2021 r.
  • Wartość nieruchomości mieszkaniowych na koniec omawianego okresu odpowiadała ok. 211 proc. PKB, a komercyjnych ok. 12 proc. PKB. 
  • Dane publikuje NBP w "Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 r.".

Bank centralny wskazał, że w ubiegłym roku poprawiła się sytuacja mieszkaniowa w kraju: zwiększyła się liczba mieszkań w zasobie na 1000 ludności (wyniosła ok. 413 wobec 405 w 2021 r.) oraz przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (ok. 31,1 mkw. wobec 30,4 mkw. w 2021 r.).

Zmalała jednocześnie przeciętna liczba osób przypadająca na mieszkanie (2,4 wobec 2,5 w 2021 r.). Poprawę sytuacji mieszkaniowej odnotowano w grupie wszystkich miast wojewódzkich. Wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych określany na podstawie wskaźników nasycenia i zaludnienia nadal notowano w grupie miast największych pod względem liczby ludności.

"Efekty budownictwa mieszkaniowego mierzone liczbą mieszkań przekazanych do eksploatacji w 2022 r. w Polsce osiągnęły rekordowy poziom - oddano do użytkowania niemal 238,5 tys. lokali, z tego w miastach wojewódzkich 72,8 tys." - podał NBP. "W 2022 r. w badanych miastach wojewódzkich notowano wzrosty cen mieszkań, co było efektem mniejszej podaży lokali na rynku. Zwłaszcza w największych miastach obserwowano wzrost kosztów ich produkcji przy jednocześnie znacznie mniejszym popycie spowodowanym wzrostem kosztów finansowania oraz niepewnością ekonomiczną" - zaznaczono.

W omawianym okresie średnie ceny ofertowe i transakcyjne mkw. na rynkach pierwotnych i wtórnych w badanych miastach w Polsce kontynuowały trend wzrostowy, który wraz ze spadkiem akcji kredytowej zaczął hamować pod koniec roku, zwłaszcza w Warszawie.

"W 2022 r. zarówno na rynkach pierwotnych, jak i wtórnych dynamiki cen transakcyjnych wykazywały realne spadki względem wskaźnika CPI" - wskazał NBP.