Jednocześnie w lutym zarejestrowano 30.258 firm, o 14,7 proc. mniej mdm.

Liczba firm z zawieszoną działalnością wzrosła o 1,1 proc. mdm do 687.655.