Zgodnie z danymi banku centralnego, w relacji rok do roku inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc. wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych inflacja wyniosła 2,1 proc. wobec 1,9 proc. miesiąc wcześniej, a po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,9 proc. wobec 1,7 proc. miesiąc wcześniej.

Tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15-proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,1 proc. wobec 2,2 proc. miesiąc wcześniej.

W czerwcu wskaźnik inflacji CPI podawany przez Główny Urząd Statystyczny wzrósł do 2,6 proc. rok do roku, czyli o 0,3 pkt. proc. w stosunku do maja.