Partnerzy portalu
Newsletter

Redakcja

Kontakt z redakcją:

Atrium Plaza
Aleja Jana Pawła II 29 (4 p.)
00-867 Warszawa
tel. +48 (22) 550 69 18

Robert Posytek
redaktor naczelny
e-mail: robert.posytek@propertynews.pl
tel. +48 (22) 550 69 18

Małgorzata Burzec-Lewandowska
z-ca redaktora naczelnego
e-mail: malgorzata.burzec@propertynews.pl
tel. +48 (22) 550 69 19