Radosław Górski związany jest z Grupą Erbud od kwietnia 2020 roku. Zasiada także w radach nadzorczych spółek: Erbud Industry Centrum sp. z o. o., oraz Erbud Industry Południe sp. z o. o. Od 1997 roku Radosław Górski związany jest zawodowo z branżą budowlaną.

W okresie marzec 2016 - czerwiec 2019 pełnił funkcję członka zarządu spółki Budimex, w której odpowiedzialny był za przygotowanie i wdrażanie planów rozwojowych, jak również akwizycję nowych spółek i rozwój nowych gałęzi biznesu. Bezpośrednio nadzorował Dywizję Budownictwa Ogólnego, realizującą kontrakty na terenie całej Polski. Ponadto kształtował i wdrażał politykę kadrową, a w szczególności pracownicze programy lojalnościowe i motywacyjne oraz plany restrukturyzacyjne.

W Erbud odpowiedzialny będzie za rozwój segmentu: budownictwo dla przemysłu w kraju i za granicą oraz nadzór nad działalnością Grupy Industry (inżynieria oraz serwis dla przemysłu) zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, w tym akwizycje, dywersyfikację portfela, optymalizację procesów biznesowych, podano także.

W związku z powyższym skład zarządu od dnia 1 października 2020 roku będzie następujący: Dariusz Grzeszczak - prezes, Agnieszka Głowacka - wiceprezes, Jacek Leczkowski - wiceprezes, Radosław Górski - członek zarządu.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl