Jak dowiedziała się nieoficjalnie redakcja dlahandlu.pl, nieruchomość zakupiono za kwotę wyższą, niż domagał się syndyk. W regulaminie konkursu zaznaczono, że cena sprzedaży nie może być niższa niż 15 mln zł. Wartość nieruchomości oszacowano na 21 781 771,00 zł bez VAT (operat szacunkowy z sierpnia 2018 roku).

Przypomnijmy, Alma Market złożyła w sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego we wrześniu 2016 r.

- (...) Spółka podjęła decyzję o konieczności podjęcia istotnych działań restrukturyzacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej spółki i uniknięcia ogłoszenia upadłości - podano wówczas w komunikacie giełdowym.

W lutym  2017 roku, w związku z wydanym nieprawomocnym postanowieniem o umorzeniu postępowania sanacyjnego, spółka podjęła decyzję o sporządzeniu wniosku o upadłość obejmującą likwidację majątku. 21 listopada 2017 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Alma Market Spółki SA.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl