Obie agencje zostają połączone 1 października. "Budową żołnierskich mieszkań, sprzedażą niepotrzebnych wojsku nieruchomości, sprzętu i uzbrojenia zajmie się teraz jedna instytucja - Agencja Mienia Wojskowego" - powiedziała Weber. Zaznaczyła, ze choć nazwa pozostanie ta sama i nowa AMW będzie realizowała dotychczasowe zadania obu agencji, będzie też miała możliwość współpracy z przedsiębiorcami pracującymi na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

"Lepiej skoordynowana, łatwiejsza w nadzorze i pozbawiona dublujących się uprawnień agencja nie będzie już musiała konkurować w poszukiwaniu nabywców na oferowane nieruchomości. W portfolio nowej AMW znajdą się działki i obiekty należące wcześniej do obu podmiotów. Dzięki temu zasób nieruchomości nowej Agencji będzie jednym z największych w Polsce" - zaznaczyła rzeczniczka.

Do zadań AMW będzie też należało budowanie domów mieszkalnych, remontowanie budynków i lokali oraz związanej z nimi infrastruktury, a także wypłata świadczeń pieniężnych dla żołnierzy, na które Agencja będzie otrzymywać dotację budżetową. AMW będzie też mogła współpracować z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności związane z obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

"Agencja będzie realizować zadania zlecane przez ministra obrony i za jego zgodą nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i materiałowe oraz usługi w celu przekazania ich do użytkowania MON lub jednostkom podległym i nadzorowanym przez ministra" - przypomniała Weber.

Dzięki temu MON będzie mogło za pośrednictwem Agencji wspierać przedsiębiorstwa, które wypełniają zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa. Wykaz takich podmiotów zostanie określony przez ministra obrony narodowej w uzgodnieniu z AMW.

Nowe regulacje pozwolą MON na udzielenie wsparcia sojusznikom na szczeblu międzynarodowym. Oprócz obrotu zupełnie nowym mieniem, do zadań AMW nadal będzie należała gospodarka sprzętem i uzbrojeniem uznanym przez resort obrony na zbędny. Zadaniem nowej Agencji będzie także przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Zgodnie z wchodzącą w życie ustawą Agencja ma nadal wpłacać środki finansowe na dwa fundusze celowe: Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - za sprzedane mienie ruchome przekazane przez MON - oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego - tu będą wpływać środki uzyskane z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym przez ministra spraw wewnętrznych.

Wszelkie inwestycje realizowane przez AMW będą finansowane ze środków wypracowanych przez nią samą, bez udziału dotacji budżetowej. Będą pochodziły m.in. z zarządzania powierzonym mieniem Skarbu Państwa.

Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego zmieniła też niektóre przepisy o zakwaterowaniu sił zbrojnych. Dla żołnierzy oznacza to m.in. nowe zasady naliczania odprawy mieszkaniowej. Będzie można ustalić jej wysokość na dzień wskazany przez żołnierza, a nie jak do tej pory - na dzień wydania decyzji o wypłacie pieniędzy. Żołnierz będzie mógł więc wybrać okres, w którym w lokalu mieszkało najwięcej osób z jego rodziny.

Agencja Mienia Wojskowego, zatrudniająca ostatnio ponad 400 osób, powstała w 1996 r. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - mająca blisko tysiąc pracowników - została utworzona rok wcześniej. Przez ten czas AMW przekazała na modernizację sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa publicznego ponad 1,5 mld zł. W zasobach WAM było 26 tys. kwater i 10 tys. lokali w wojskowych internatach.

Zamiar połączenia obu agencji wojskowego majątku resort obrony ogłosił przed dwoma laty. Przed rokiem rząd przyjął założenia do projektu, a sam projekt - w kwietniu 2015 r. W lipcu Sejm uchwalił ustawę o AMW. W trakcie prac parlamentarnych MON zaznaczyło, że fuzja i oszczędności nie oznaczają zwolnień, a stopniowa redukcja zatrudnienia ma się odbyć w miarę przechodzenia pracowników na emeryturę.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl