Dwie działki ewidencyjne o nr 58 i 59 o łącznej powierzchni ok. 900 m2, zlokalizowane w Jastarni i objęte MPZP.

Ustalenia MPZP dla terenu (6MN,U), teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej. Dopuszcza się wyłącznie
zabudowę usługową nieuciążliwą. Nie ustala się proporcji pomiędzy zabudową mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej zamiennie. Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zgodnie z poniższymi ustaleniami.

Teren jest objęty wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego nr 959 (nr dawnego rejestru zabytków 819) na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

Cena: 2 990 000 zł
Powierzchnia: 900 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Działka dla dewelopera do kupienia w Jastarni

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl