Jak tłumaczy Szymon Żółciński, program wsparcia inwestycji w formie zwolnień z podatku dochodowego działa od ponad 20 lat. W zeszłym roku przeszedł on gruntowną reformę – w maju uchwalono nową ustawę, a we wrześniu weszło w życie rozporządzenie wykonawcze, które oznaczało faktyczny start nowego programu.

- Wprowadzono szereg ułatwień, w tym najważniejsze – nie trzeba już szukać działki w strefie, możemy nasz projekt ulokować w dowolnym miejscu w Polsce. Znacząco wydłużono też okres w jakim można korzystać ze wsparcia – poprzednio na wykorzystanie zwolnienia podatkowego inwestor miał czas maksymalnie tylko do 2026 roku, w nowym programie zasadą jest 15 lat w przypadku Polski Wschodniej i 10 lub 12 lat w przypadku terenów bardziej rozwiniętych – mówi ekspert CRIDO.

Zarejestruj się na EEC

- Co więcej, zwolnienie z podatku dochodowego jest dla wielu inwestorów jedyną  możliwą do uzyskania formą wsparcia na projekt inwestycyjny – zwłaszcza, jeśli firma jest duża wg definicji unijnej, czyli jeśli zatrudnia więcej niż 250 osób – dodaje.

Jego zdaniem, już z pierwszych doświadczeń wynika, iż konieczne jest rozważenie wprowadzenia pewnych poprawek do programu.

- Po pierwsze, progi wejścia do programu (zwłaszcza dla dużych firm) ustalono na bardzo wysokich poziomach – dla większości terytorium Polski ten próg to co najmniej 60 mln zł inwestycji, a  niejednokrotnie nawet 80 lub 100 mln. Dla przykładu – próg wejścia w Suwałkach to 80 mln zł. Kolejną kwestią problematyczną jest utrzymanie w nowym programie wymogu tworzenia miejsc pracy i utrzymania istniejących miejsc pracy jako swego rodzaju kryterium wejścia – w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, tzn. przy postępującej automatyzacji i silnym niedoborze rak do pracy, jest to dla wielu firm bardzo trudny wymóg – komentuje Szymon Żółciński.

- Remedium na ww niedoskonałości nowego programu mogłoby być położenie większego nacisku na ocenę „jakości” projektów, które ubiegają się o wsparcie w miejsce dzisiejszego podejścia, które w dużej mierze koncentruje się na ilości – podsumowuje.

Debata pt. "Cała Polska strefą inwestycji" odbędzie się 13 maja 2019 r. (17.00-18.30), podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl