Budowa nowego portu lotniczego jest przedsięwzięciem ambitnym. Polska jednak nie ma doświadczenia w realizacji tak dużych projektów. Co więcej, od 20 lat dyskutujemy o nowym dużym polskim lotnisku. – Tak długa dyskusja kończy się czasem paraliżem. Każda duża inwestycja wiąże się z podejmowaniem decyzji. Minął już czas, że zastanawiamy się, czy budować. Teraz zastanawiamy się, jak – tłumaczy Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Jak zaznacza, kluczowa jest współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Tylko to spowoduje, że CPK będzie dobrze odbierany przez interesariuszy.

Złożoność inwestycji podkreśla Dariusz Sawicki, członek zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny. – Budowa CPK, jego lotniczej części, to ogromne wyzwanie – stwierdza Sawicki. Jak zaznacza, lista czynników ryzyka towarzyszącej tak dużej inwestycji jest długa.

– Jednym z nich jest ryzyko popytowe, jeśli okaże się, że liczba pasażerów w ruchu lotniczym będzie spadać. Inny to ryzyko podażowe, oznaczające, że np. potencjał nowego lotniska będzie niewykorzystywany – mówi Sawicki. Jak zauważa, Polska nie ma doświadczenia w realizacji tak dużych projektów. To zaś oznacza, że szczególnie wnikliwe trzeba będzie tę inwestycję przygotować. Zwłaszcza że budowa CPK przypomina trochę górę lodową. Tylko około 10 proc. inwestycji jest widoczna dla pasażerów, reszta pozostaje w ukryciu.

Jedną z instytucji, która musi się do budowy CPK przygotować, jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. – Czeka nas kompletna zmiana struktury zarządzania. Konieczne będą także inwestycje w wyposażenie – podkreśla Janusz Janiszewski, p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. – Liczba operacji lotniczych wzrośnie dwukrotnie.

Wyniki z 2018 roku dotyczące ruchu lotniczego w Polsce (przez krajowe porty w 2018 roku przewinęło się ponad 46 mln pasażerów, o 15 proc. więcej niż w 2017 r.), wieloletni trend jego wzrostu, ok. trzy razy szybszy niż w Europie (tylko od 2015 r. odprawy pasażerów wzrosły w Polsce o 53 proc.) oraz dobre prognozy dla globalnego ruchu lotniczego z każdym miesiącem potwierdzają celowość budowy CPK. Jak podają PPL, zarządca portu Chopina w Warszawie, już obecnie w sezonie letnim jest prawie wykorzystana dobowa przepustowość środowiskowa (600 startów i lądowań samolotów) oraz godzinowa zdolność operacyjna (42).

Według szacunkowych danych koszt budowy CPK szacuje się w przedziale od 30,9 mld zł do 34,9 mld zł, w łącznym koszcie zawierają się następujące komponenty: lotniczy 16-19 mld zł (koszt portu lotniczego); kolejowy 8-9 mld zł (koszt połączeń kolejowych Warszawa-CPK-Łódź i CPK-CMK); drogowy od 1,75 (w przypadku budowy 65 km nowych dróg) – 6,87 mld zł (w przypadku rozbudowy Autostradowej Obwodnicy Warszawy, w oparciu o szacunki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Dzięki inwestycji może powstać ponad 150 tys. miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.Komunikacyjny.

Chcemy wybudować lotnisko, które znajdzie się w top 10 najlepszych dla pasażerów lotnisk świata – mówi Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Budowa CPK, jego lotniczej części to ogromne wyzwanie – podkreśla Dariusz Sawicki, członek zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Schemat Centralnego Portu Komunikacyjnego

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach po raz pierwszy zaprezentowany więc został planowany układ infrastruktury Centralnego Portu Komunikacyjnego – w tym dróg startowych, dróg kołowania, terminali i stacji kolejowej. Są też pierwsze wyniki uzgodnień strategicznych z partnerami branżowymi.

Zobacz schemat w galerii zdjęć

- To schematyczne ujęcie. Na razie nie wiemy, czy drogi startowe będą równoległe, czy np. będą krzyżowały się. Na razie trwają prace koncepcyjne – mówi Dariusz Sawicki.

Jak wyjaśnia spółka CPK, definicja części lotniskowej inwestycji stanowi pierwszy krok w procesie planowania, a później projektowania CPK. Na wstępnym schemacie lotniska uwzględnionych dotychczas zostało ponad 60 elementów infrastruktury, które wejdą w jego skład. Model będzie jeszcze modyfikowany w zależności od potrzeb m.in. partnerów branżowych i doprecyzowany m.in. na etapie planu generalnego (masterplanu), który ma zostać zlecony jeszcze w tym roku.

Schemat zakłada dwie drogi startowe w ramach pierwszego etapu, w ramach którego port będzie mógł obsłużyć 45 mln pasażerów. Docelowo będą cztery drogi startowe.

Tzw. test prywatnego inwestora wykonany w tym roku wykazał, że stopa zwrotu z lotniskowej części inwestycji wynosi ponad 10 proc.

CPK ma powstać 37 km na zachód od Warszawy na ok. 3 tys. ha. Planowane inwestycje kolejowe pozwolą dojazd do niego z największych polskich miast w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Czytaj więcej na WNP.pl

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl