- Rating "A-" to informacja dla inwestorów i instytucji finansowych, że Miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych długów. Prognoza stabilna oznacza, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna się pogorszyć. Rating może zostać natomiast podniesiony, jeśli Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne, a wskaźnik zadłużenia w sposób trwały wynosić będzie poniżej 3 lat - podkreśliła w komunikacie prasowym Joanna Żabierek z biura prasowego Urzędu Miasta Poznania.

Jak dodała, warunkiem podniesienia ratingu Poznania jest równoczesne podniesienie ratingu Polski, ponieważ ocena wiarygodności kredytowej samorządu nie może być wyższa od ratingu danego kraju.

"Poznań jest jednym z najsilniejszych ośrodków gospodarczych w Polsce z PKB na mieszkańca dwukrotnie wyższym od średniej krajowej oraz najniższą wśród polskich miast stopą bezrobocia. Dobra kondycja ekonomiczna Poznania to zasługa zróżnicowanej i bogatej gospodarki, opierającej się w dużym stopniu na sektorze usług" - zaznaczyła Żabierek.

Rating jest opinią wyspecjalizowanej instytucji i określa wiarygodność kredytową danego podmiotu. Rating stanowi ponadto niezależną i wiarygodną informację dla obecnych i potencjalnych inwestorów o wypłacalności i wiarygodności ocenianego podmiotu.

Agencja Fitch Ratings to jedna z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie; ocenia wiarygodność kredytową ok. 6 tys. emitentów z ponad 100 krajów świata. Miasto Poznań korzysta z usług agencji od 2013 roku.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl