Projekt zakłada zagospodarowanie 5,33 ha terenu, w tym 4,9 ha przeznaczone zostanie bezpośrednio pod inwestycje. Nowa strefa będzie wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną: sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizację sanitarną i opadową, oświetlenie, kanały technologiczne.

Gorlicka Strefa Aktywności Gospodarczej to obecnie blisko 60 hektarów w pełni uzbrojonego terenu, na którym działa kilkanaście firm zatrudniających blisko 1000 osób.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl