Jaką przewagę ma Pomorze, jeśli chodzi o potencjał inwestycyjny?

Zależnie od branży. Mówiąc o przemyśle i logistyce, naszą zdecydowaną przewaga konkurencyjną jest oczywiście położenie i dostęp do portów morskich oferujących bezpośrednie połączenia z Dalekim Wschodem, całym basenem Morza Bałtyckiego i kluczowymi portami Morza Północnego. Niezwykle istotna jest również infrastruktura dostępowa do naszych portów umożliwiająca transport ładunków w głąb kraju i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, dla której jesteśmy obecnie głównym hubem przeładunkowym.

PRZEDSTAWICIELI INVEST IN POMERANIA BĘDZIE MOŻNA SPOTKAĆ PODCZAS PROPERTY FORUM 2021. ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI NA WYDARZENIE

Mówiąc z kolei o sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, w tym IT, tą przewagą są świetnie wykształcone kadry. Sektor już w tej chwili zatrudnia przeszło 30 tysięcy wyspecjalizowanych pracowników, około 2/3 z nich pracuje w IT. Firmy rekrutują głównie z trójmiejskich uczelni, ale też widzimy ogromne zainteresowanie relokacjami na Pomorze, co dodatkowo wzmacnia talent pool.

Co jest większym wyzwaniem w tym wyjątkowym roku, jeśli chodzi o dobry klimat inwestycyjny - przeciwdziałanie skutkom Covid-19, czy też realizacja zadań w kierunku poprawy atrakcyjności regionu?

Z sytuacją pandemiczną poradziliśmy sobie nad wyraz dobrze. Tak naprawdę to jedynie pierwsza połowa 2020 roku była dość trudna ze względu na twardy lockdown i globalną niepewność na rynkach. Oczywiście od początku pandemii znacząco ograniczyliśmy nasze działania związane z uczestnictwem w targach czy misjach gospodarczych. Niemniej realizujemy nasze podstawowe działania, czyli bezpośrednią pracę z inwestorami i w tym przypadku rok 2021 będzie rekordowy. W ciągu I półrocza obsłużyliśmy już więcej zapytań inwestycyjnych niż w całym roku 2020 czy 2019 utrzymując jednocześnie 10 proc. success rate. Wyzwaniem będzie zatem utrzymanie tego tempa i przygotowanie organizacyjne do realizacji nowych zadań, które planujemy.

By przyciągnąć inwestorów, zarówno tych zagranicznych jak i krajowych, region musi być atrakcyjny. Coraz częściej o wyborze miejsca pod inwestycje decyduje bowiem nie tylko jego lokalizacja, ale i jakość życia, które się w nim wiedzie. Jak sprawić by miasta i region stały się inwestycyjnie interesujące?

Takich czynników jest bardzo wiele. Patrząc przez pryzmat Pomorza, z jednej strony będą to walory przyrodnicze, dostęp do lasów, morza, jezior. Z drugiej - atrakcyjność ośrodków miejskich, ich architektura, zorganizowanie przestrzenne, dostęp do kultury. Dalej też sam sama atmosfera miejsca, z jakimi wartościami dany region czy aglomeracja się identyfikuje. W przypadku Trójmiasta wyznacznikiem zawsze były idee takie jak otwartość, wielonarodowość i wolność. To wszystko przyciąga.

Jaka jest rola organizacji takich jak Invest in Pomerania w przyciąganiu nowych inwestycji? 

W przypadku inwestorów zagranicznych jesteśmy często pierwszą instytucją w Polsce, z którą firma ma kontakt. Naszą rolą jest opowiedzieć o regionie, o sytuacji gospodarczej, o tym, kto już u nas zainwestował, co robi, kogo zatrudnia, przedstawić oferty inwestycyjne terenów, pomóc podczas procesu inwestycyjnego jeśli jest to potrzebne. Bez takich organizacji jak nasza, inwestor byłby zdany tylko na siebie i ewentualnie zewnętrznych konsultantów. My jesteśmy dla niego tym pierwszym przewodnikiem i opiekunem, co jest niezwykle istotne dla nowych inwestorów, którzy nie mieli dotychczas doświadczenia z prowadzeniem biznesu w Polsce.

Głównym celem inicjatywy „Invest in Pomerania 2020” było utworzenie w regionie minimum 3 stref przemysłowych o łącznej powierzchni minimum 70 ha. W efekcie region ma dysponować w pełni uzbrojonymi, wielkopowierzchniowymi terenami inwestycyjnymi. W jakim stopniu udało się już osiągnąć ten cel?

Tak, był to jeden z celów. Stworzyliśmy całą koncepcję projektu i przeprowadziliśmy analizę dostępnych terenów. Konkursem na dofinansowanie zarządza Urząd Marszałkowski. Na tę chwilę jego beneficjenci realizują 6 projektów o łącznej wartości 90 mln zł, w ramach których uzbrojonych i skomercjalizowanych zostanie 47 ha terenów inwestycyjnych w Gdańsku, Rumi, Gminie Słupsk i Gminie Pruszcz Gdański.

Mówiąc o terenach inwestycyjnych, warto też wspomnieć o tzw. Małych Grantach Invest in Pomerania...

Małe Granty Invest in Pomerania oferują wsparcie indywidualnych inwestorów w przygotowaniu infrastruktury pod projekty przemysłowe i logistyczne. Obecnie zakontraktowane projekty o łącznej wartości 43 mln zł zakładają uzbrojenie 14 ha terenów. Kolejne wnioski o dofinansowanie są na etapie oceny.

Invest in Pomerania działa już ponad 10 lat. Czy mogą Państwo podsumować te lata? Nadrzędnym celem inicjatywy było utworzenie miejsc pracy oraz przyciągnięcie nowych inwestycji. W jakim stopniu się to udało?

Przeszło 1200 obsłużonych zapytań, ponad 130 projektów inwestycyjnych zrealizowanych na Pomorzu, 18 tysięcy nowych miejsc pracy zadeklarowanych przez inwestorów, których wspieraliśmy. To jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji. A warto też wspomnieć, że od paru lat przyciągamy również nowych pracowników dla naszych firm. Uruchomiliśmy projekt Live More. Pomerania oraz platformę rekrutacyjną, na którą trafiają kandydaci spoza regionu, a którą dalej udostępniamy naszym inwestorom. Dziś, aby dana lokalizacja mogła się rozwijać, musi skutecznie rywalizować o specjalistów. Nie jest to naturalnie nowy trend, ale wraz z globalizacją i dużo większą mobilnością Europejczyków, zaczyna on zdecydowanie przyspieszać.

Jakie są dalsze plany?

Od 10 lat stale ewoluujemy. Zaczęliśmy od przyciągania inwestycji zagranicznych, potem zainicjowaliśmy budowę parków przemysłowych, wspieramy małe firmy, które poszukują dofinansowania na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, przyciągamy talenty, uruchomiliśmy stypendium relokacyjne oferujące dofinansowanie dla pracowników spoza regionu planujących przeprowadzkę na Pomorze, realizowaliśmy i wkrótce ponownie rozpoczniemy finansowanie szkoleń pracowników dla kluczowych branż.

Planujemy utrzymanie tych wszystkich aktywności i dalsze poszerzanie ich zakresu. Co roku, jako jedyna regionalna IPA (Investment Promotion Agency) uczestniczymy w konferencji i warsztatach OECD poświęconych promocji gospodarczej. Widzimy, jak inwestorów wspiera Business Sweden czy UKTI i to właśnie poziom i zakres obsługi inwestycyjnej tych wyjątkowo skutecznych narodowych agencji jest benchmarkiem, do którego dążymy.

Dziękuję za rozmowę

Alicja Pietrowska

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl