Spółka współzależna Ganador  zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości ze spółką prawa handlowego za cenę brutto w kwocie 861 tys. zł. 

Umowa ma zostać zawarta nie później niż do końca roku 2018.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl