Jak zasygnalizował w środę na antenie radia eM prezes KSSE Janusz Michałek, pilotaż objąłby 200 mieszkań budowanych przez strefę w trzech lokalizacjach. Konstrukcja przedsięwzięcia - wykorzystującego mechanizm rządowego programu Mieszkanie plus - powinna zostać wypracowana w ciągu dwóch miesięcy.

Koncepcję projektu mającego przyciągać w obszar działania KSSE nowych pracowników prezes Michałek prezentował m.in. w lutym br. podczas Property Forum w Katowicach. Jak mówił, byłby on kierowany do młodych ludzi z regionów Polski z wyższym niż w woj. śląskim bezrobociem, w dalszej perspektywie miałby też wychodzić naprzeciw potrzebom repatriacji.

Projekt opierałby się o stosowane już w przeszłości również w Polsce założenie zapewniania mieszkań, szkoleń i konkretnego zajęcia. Jego kontekstem jest m.in. kwestia demografii - problem perspektywicznego braku rąk do pracy. Już teraz firmy z woj. śląskiego sygnalizują często problemy ze stabilnością zatrudnienia, związane np. z podkupywaniem dostępnych lokalnie pracowników.

W efekcie, a także w kontekście zmian prawa dot. stref ekonomicznych, KSSE zaczęła przygotowania do działalności deweloperskiej - z założeniem włączenia się w program Mieszkanie plus. Dzięki niemu, młodzi ludzie z regionów dotkniętych bezrobociem zyskiwaliby w woj. śląskim mieszkania, z perspektywą nabycia ich własności w stosunkowo krótkim czasie i przy pewności umożliwiającej to pracy.

Pytany w środę na antenie radia EM o ramy czasowe realizacji tego projektu, prezes KSSE zapowiedział, że najpierw będzie realizowany pilotaż, aby przetestować różne aspekty prawne i organizacyjne. "Poszukamy też terenów - bardzo ważni są tu pracodawcy, którzy dadzą zapotrzebowanie dla konkretnych pracowników" - wskazał Michałek.

- Pracujemy z trzema czy czterema przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani tym projektem, ze względu na to, że widzą, że konkurencja na rynku pracy jest już ogromna. (…) Chcielibyśmy zrobić trzy lokalizacje na terenie naszej strefy. (…) Nie chciałbym rozmawiać o szczegółach, ponieważ obiecałem, że dopóki nie uzgodnimy szczegółów i nie przedstawimy go (projekt) decydentom, na razie będziemy go procedowali - zastrzegł prezes.

- Myślę, że w ciągu dwóch miesięcy ten projekt zostanie już mocno przygotowany i będziemy chcieli te 200 mieszkań, czy można powiedzieć 200 potencjalnie rodzin, w tym roku rozpocząć z nimi pracę - zasygnalizował.

Wskazał, że pierwszym etapem realizacji projektu musi być zainteresowanie pracodawcy. - Odbywałoby się to tak, że przychodzi do nas inwestor i mówi, że ma plany; chciałby wybudować fabrykę w danym miejscu i mówi: potrzebuję x ludzi za dwa lata. Przez te dwa lata my jesteśmy w stanie spokojnie przygotować mu budynki mieszkalne- opisywał Michałek.

W zależności od zapotrzebowania pracodawcy, Strefa mogłaby we współpracy z nim koordynować niezbędne szkolenia. W pierwszej kolejności projekt kierowany byłby do mieszkańców powiatów z największym bezrobociem, szczególnie wśród młodych osób. W drugiej - po dotarciu procedur - także do Polaków mieszkających dziś na Ukrainie, Białorusi, czy w Kazachstanie.

- Myślę, że ta synergia: pracodawca - strefa - pracownik plus samorząd, który w to się włączy, da dobre owoce. (…) Każdy człowiek to jest złoto i skarb dla regionu - podkreślił w środę Michałek.

Mówiąc o kluczowych zaletach KSSE i regionu prezes zaznaczył m.in., że dysponują one wciąż wielkimi terenami o powierzchni nawet 100 ha, co dziś jest już rzadkie w Europie. - Wierzę, że jeszcze będziemy mieli tutaj wielkiego inwestora - markę globalną - zadeklarował, przypominając, że aby zapewnić odpowiednią jakość kadr, Strefa m.in. współpracuje z Politechniką Śląską przy rozwijaniu utworzonego już Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.

Nawiązując do przygotowywanej zmiany roli stref ekonomicznych w Polsce, Michałek zasygnalizował też prace nad mechanizmami wspierania przez KSSE mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna to największa tego typu strefa w Polsce pod względem wielkości pozyskanych inwestycji. Działa tu ponad 300 krajowych i międzynarodowych firm, które zainwestowały prawie 31 mld zł i stworzyły ponad 70 tys. miejsc pracy.

W ub. roku KSSE osiągnęła najlepszy w swojej historii wynik, pozyskując 58 nowych projektów o rekordowej dla strefy wartości ponad 3,4 mld zł. Dzięki pozyskanym w 2017 r. inwestycjom powstanie ponad 2 tys. miejsc pracy, a przedsiębiorcy utrzymają ponad 14 tys. istniejących.

 

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl