Nniezabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w Dąbrowie Górniczej przy ul. Innowacyjnej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, obszar „Tucznawa”, o łącznej powierzchni 39,3374 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze przemysłowo-usługowym oznaczonym symbolem PU – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod
wielofunkcyjną strefę przemysłowo-usługową, przeznaczeniu dopuszczalnym pod składy, garaże, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji.

Cena: 36 643 540 zł
Powierzchnia: 393 374 m2

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: KSSE: Duży teren inwestycyjny do kupienia w Dąbrowie Górniczej

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl