Prezydent Łodzi zaproponowała kilka zmian. Chodzi m.in. o zwolnienie z obowiązku uzyskiwania indywidualnej zgody Rady zbywania nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkowników wieczystych. Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedane wyłącznie w trybie bezprzetargowym użytkownikom wieczystym. Cena nie podlega negocjacjom - nie może ona być niższa od wartości wskazanej przez rzeczoznawcę majątkowego - napisano na oficjalnej stronie urzędu miasta.

Druga propozycja dotyczy zwolnienia z uzyskania opinii Rady Miejskiej w przypadku, gdy miasto jest współwłaścicielem - wraz ze Skarbem Państwa lub inną jednostką samorządu terytorialnego - nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Udział w nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może być sprzedany wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym. Cena nabycia udziału w nieruchomości nie może być niższa od wartości wskazanej przez rzeczoznawcę majątkowego, nie podlega więc negocjacjom.

Zaproponowano także rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do nabywania nieruchomości miasta w użytkowanie o stowarzyszenia ogrodowe prowadzące na terenie Łodzi rodzinne ogrody działkowe. Jest to związane z wejściem w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przewidziano w niej wiele form przekazywania gruntów na rzecz tego typu stowarzyszeń - sprzedaż, oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony czy użytkowanie wieczyste.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl