• Famuły przy ulicy Ogrodowej w Łodzi powstały pod koniec XIX w.
  • Famuły ostały wybudowane dla robotników pobliskiej fabryki Izraela Poznańskiego (obecnie siedziba hotelu Andel's przy Manufakturze).
  • W okresie powojennym, aż do niedawna, famuły Poznańskiego również spełniały funkcje mieszkaniowe.

Po uruchomieniu inwestycji przy ulicy Ogrodowej 24 (przebudowa na cele mieszkaniowo-usługowe we współpracy z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.) Łódź przystępuje do kolejnego kroku w celu uratowania pozostałych zabytkowych domów robotniczych zakładów Izraela Poznańskiego. Kompleks zostanie przeznaczony na sprzedaż za ok. 50 mln zł.

Przyszły inwestor ma stworzyć przy Ogrodowej 26/28 atrakcyjną lokalizację przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru tego miejsca.

Famuły przy Ogrodowej 26/28 mogą być przeznaczone na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Powierzchnia użytkowa samych budynków liczy 18 tys. mkw. Nieruchomości znajdują się w rejestrze zabytków, przyszły właściciel będzie więc zobowiązany do wpisania swojego pomysłu na inwestycję w historię Łodzi przemysłowej.

Obecny stan budynków nie pozwalał na dalszą obecność dotychczasowych lokatorów – zostali oni wyprowadzeni. Wcześniejsze próby uratowania obiektów w ramach procedury partnerstwa publiczno-prywatnego nie przyniosły rozwiązania. Jedynym sposobem na zachowanie famuł przy numerach 26 i 28 jest więc sprzedaż obiektów odpowiedzialnemu inwestorowi prywatnemu.

Zamiar sprzedaży zatwierdził wcześniej Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl